Vänstersocialistiska partiet

(Omdirigerad från Vänstersocialistiska Partiet)

Vänstersocialistiska Partiet, var ett svenskt politiskt parti som existerade mellan 1940 och 1963. Partiet ställde upp i andrakammarvalen men antalet röster var blygsamt, förmodligen för att partiet var så centrerat till Göteborg.

Albin StrömRedigera

Partiet bildades som en utbrytning, med Albin Ström i ledningen, ur Socialistiska partiet. Vänstersocialistiska partiet kom att bli centrerat kring Albin Ström, och hans närstående krets från främst Göteborg, som följde honom i utbrytningen. Vänstersocialistiska partiet upphörde att existera 1963 i och med Albin Ströms död.

ValresultatRedigera

Partiets resultat i andrakammarval.

Val Röster % Källa
1940 898 0,03 SCB: Riksdagsmannavalen 1937-1940
1944 1 677 0,05 SCB: Riksdagsmannavalen 1941-1944
1948 2 943 0,08 SCB: Riksdagsmannavalen 1945-1948
1952 2 302 0,06 SCB: Riksdagsmannavalen 1949-1952
1956 1 252 0,03 SCB: Riksdagsmannavalen 1953-1956
1958 1 008 0,03 SCB: Riksdagsmannavalen 1957-1958 II
1960 176 0,00 SCB: Riksdagsmannavalen 1959-1960 II

PressorganRedigera

Som utåtriktat organ använde sig partiet av veckotidningen Arbetarposten, med Albin Ström som redaktör. Tidningen hade existerat sedan 1934, och tidigare varit knuten till Socialistiska partiet. Tidningen, som de flesta av all svensk vänsterpress, blev under andra världskriget utsatt för hårda regleringar och förbud. Trots det hade Arbetarposten en upplaga på 1 000 exemplar som efter kriget ökade till omkring 1 500. Arbetarposten fortsatte sin utgivning fram till 1961.

Trotskistisk utbrytningRedigera

1945 bröt sig en mindre del av partiet, från Stockholm, loss och bildade Oberoende Arbetarpartiet. Det kom sedan att utvecklas till Revolutionära Socialister, och sedan Revolutionära Socialistiska Partiet, Sveriges första parti knutna till den trotskistiska fjärde internationalen.

Övriga kända medlemmarRedigera