Ej att förväxla med vänsterliberalism.

Vänsterlibertarianism är ett begrepp med minst tre olika betydelser.

Självägande och jämlikhetRedigera

En betydelse är att det är en ideologi som betonar individens självägande och har en jämlikhetsuppfattning när det kommer till naturresurser. De anser - till skillnad från högerlibertarianer (nyliberaler) - att land och naturresurser ägs gemensamt, och att anspråk på några av de gemensamma tillgångarna kräver kompensation till de andra på något sätt. Några som är vänsterlibertarianer i denna bemärkelse är Peter Vallentyne, Hillel Steiner och Michael Otsuka. Även Thomas Paine kan räknas som vänsterlibertarian eftersom han i Agrarian Justice föreslog ett system med skatt på markinnehav, mot bakgrund i orättvisan i att vissa ärvde mark och andra hade oturen att inte göra det.

Frihetlig socialismRedigera

En annan betydelse av ordet är i princip synonymt med ideologier som frihetlig socialism och anarkokommunism. Dessa grupper motsätter sig införandet av socialism med auktoritära metoder. De vill bygga den underifrån och sätter sin tillit till bland annat fackföreningar och arbetarkooperativ. En känd vänsterlibertarian i denna bemärkelse är Noam Chomsky.

Radikala marknadsanarkisterRedigera

En tredje grupp som identifierar sig med begreppet är radikala frimarknadsförespråkare, som inte sällan är anarkokapitalister. De identifierar sig som vänster dels eftersom de motsätter sig etablissemanget, dels för att de klassiska liberalerna satt till vänster i det revolutionära Frankrike, och dels därför att de förespråkar politiska allianser med den radikala vänstern när det kommer till frågor som motstånd mot krig och livsstilsliberalism. De motsätter sig att libertarianer i USA främst allierat sig med republikanerna. Till skillnad från högerlibertarianerna så är de ofta positiva till fackföreningar och arbetarkooperativ, och motsätter sig patent och upphovsrätt. Några vänsterlibertarianer i denna bemärkelse var Murray Rothbard och Pierre-Joseph Proudhon. Dessa hänvisas i vissa fall även till som centerlibertarianer.

Se ävenRedigera

ReferenserRedigera

  • Paine, Thomas (1796) Agrarian Justice
  • Vallentyne, Peter & Steiner, Hillel, Left-libertarianism and its critics