Vällingby parkstad

stadsbyggnadsprojekt i stadsdelen Råcksta i Västerort inom Stockholms kommun

Vällingby parkstad är arbetsnamnet för ett stadsbyggnadsprojekt i stadsdelen Råcksta i Västerort inom Stockholms kommun. Syftet med projektet är att omvandla kvarteret Vattenfallet till ett blandat bostads-, verksamhets- och handelsområde sedan Vattenfall AB lämnat sitt nuvarande huvudkontor i området vid årsskiftet 2012/13.[1]

Vällingby parkstad. Vy från ett av de f.d. Vattenfallhusen mot ett annat av dem.
Vällingby parkstad och Råcksta gård.
Vällingby Parkstad. Vy upp mot Råcksta gård.
Vattenfalls kontor i området.

Detaljplanen för Vällingby parkstad har vunnit laga kraft vilket innebär att byggandet kan påbörjas. Ambitionen är att bygga 1 200 lägenheter, ett hundratal stadsradhus och även ca 10 000 kvadratmeter för serviceverksamhet.[2]

HistorikRedigera

Råcksta har funnits som en gårdsplats sedan medeltiden. I anslutning till Råcksta gård har man under utgrävningar bland annat hittat kammar, rembeslag, spännen, lerurnor och spikar daterade från järnålder och en bit in i vikingatiden, runt år 1000.[3] Det statliga bolaget Vattenfall etablerade sitt huvudkontor i området på 1950-talet för som mest 3 000 anställda. Kontoret stod då för det viktiga A-et ("arbete") i ABC-staden, som fick sitt genomslag under bostadsbyggandet i Sverige på 1950-talet. Vällingby var pionjär för ABC-staden och fick stor uppmärksamhet internationellt.

ProjektetRedigera

Vattenfalls nuvarande kontorshus blir bostäder, kontor och serviceinrättningar. Nya hus byggs i området, bland annat stadsradhus och ett profilhus i tretton våningar ritat av den danska arkitektbyrån 3XN. Längs med Jämtlandsgatan kommer fyra nya punkthus av 50-talskaraktär med elva våningar att byggas. Dessa sammanlänkas med tvåvåningsbyggnader med plats för butiker och serviceinrättningar. De boende och arbetande i området kommer att få möjligheten att bestämma hur stadsradhusen ska utformas inom vissa ramar. Byggandet av stadsradhusen kommer att ske med stöd från fastighetsutvecklare, arkitekter och byggare. 60-talspaviljongen, som idag är restaurangbyggnad för Vattenfallsanställda, Råcksta gård, en herrgårdsbyggnad från 1720-talet och Gunnar Martinssons park kommer att bevaras.[4]

Vällingby parkstad ligger vid Råcksta tunnelbanestation.

Se ävenRedigera

ReferenserRedigera

  1. ^ Alecta köper Vattenfalls tidigare huvudkontor” (på svenska). Fastighetsvärlden. 14 december 2012. https://www.fastighetsvarlden.se/notiser/alecta-koper-vattenfalls-tidigare-huvudkontor/. Läst 2 oktober 2020. 
  2. ^ http://www.vallingbyparkstad.se/[död länk]
  3. ^ Råcksta Gård. Från Lilliecrantz till Vattenfall, Nils Forsgren, 1984
  4. ^ http://insynsbk.stockholm.se/Byggochplantjansten/Pagaende-planarbete/PagaendePlanarbete/Planarende/?JournalNumber=2009-01446&rid=49677&flg=0&subtyper=Planf%c3%b6rslag,&plantype=Planf%c3%b6rslag

Externa länkarRedigera