Utskov är en anläggning för att på ett kontrollerat sätt släppa ut vatten från en damm till ett område nedströms dammen.

Utskov från dammen till Kangaroo Creek Reservoir i Adelaide Hills, South Australia

Reglerade utskov

redigera
 
Hydrauliskt manövrerad segmentlucka vid Ajaure kraftstation, Umeälven

Reglerade utskov har någon form av utskovslucka som reglerar flödet genom utskovet, flera olika typer finns så som:

Överflödesutskov

redigera

Har ingen direkt reglering av utskovet utan när vattennivån i reservoaren stiger över tröskeln i utskovet så börjar vattnet flöda ut.

Se även

redigera

Källor

redigera

Externa länkar

redigera