Utgångsenergi (även kallat E₀) är den kinetiska energi som en projektil har i det ögonblick den lämnar vapnet och påbörjar sin kastbana. Utgångsenergin är ett mer rättvisande värde på ett eldvapens effektivitet än utgångshastigheten eftersom den är i stort sett oberoende av ammunitionstyp.

Formeln för utgångsenergi är

där m är projektilens massa och vo är utgångshastigheten.

Utgångsenergi mäts i joule och varierar från runt 10 joule för luftgevär till flera megajoule för artilleripjäser.

Exempel på Utgångsenergi för olika vapen
Vapen Kaliber Projektilvikt Utgångshastighet Utgångsenergi
Luftgevär 4,5 mm 0,5 gram 200 m/s 10 joule
Långbåge 40 gram 45 m/s 40 joule
Luger P08 9 × 19 mm P 8 gram 400 m/s 640 joule
Ak 4 7,62 × 51 mm 8,8 gram 830 m/s 3 kilojoule
Browning M2 12,7 × 99 mm 45 gram 900 m/s 18,2 kilojoule
Bofors 40mm 40 × 364 mm R 870 gram 1030 m/s 461 kilojoule
Fälthaubits 77 155 mm 43 kg 770 m/s 12,7 megajoule
28 cm kanon M/12 280 mm 305 kg 860 m/s 130 megajoule
Dora 800 mm 7100 kg 720 m/s 1840 megajoule

Se även redigera