Utbildningsinstitution

plats där människor i olika åldrar erhåller utbildning

Utbildningsinstitution är en annan och samlande beteckning för skola, institut, högskola, universitet eller liknande. Således en inrättning med huvudsakligt syfte att bedriva utbildning.