Utbildningsinstitution

institution som tillhandahåller utbildning

Utbildningsinstitution är en annan och samlande beteckning för skola, institut, högskola, universitet eller liknande. Den är således en inrättning med huvudsakligt syfte att bedriva utbildning.

Se även

redigera