En urnegrav var en förhistorisk brandgrav i vilken rensade ben från de avlidnas kremerade kroppar förvarades i en behållare, som vanligen bestod av ett keramikkärl eller kärl av trä eller näver, tätat med harts, eller i en på annat sätt klart avgränsad gömma.

Urnegrav från järnåldern, funnen i Västergötland

UrnebrandsgropRedigera

En urnebrandsgrop är en urnegrav där urnan med innehåll grävts ner i en grop som innehåller resterna efter likbålet. Urnebrandsgropar förekommer under yngre bronsåldern och järnåldern i Skandinavien.

Se ävenRedigera

ReferenserRedigera

NoterRedigera