Uppstigande nod (Uppstigande nod), den punkt i en planet- eller kometbana där denna skär ekliptikan och vilken planeten (kometen) passerar under sin banrörelse från södra sidan till norra och dess ekliptiska latitud går från negativ till positiv.

Orbital elements.svg

Symbolen för den uppåtstigande noden är (unicode: U+260A, ☊), och symbolen för den nedstigande noden är (unicode: U+260B, ☋).