Ett uppehållsrum är ett rum i ett skolhus på främst högre stadier, där eleverna kan vara under rasterna. Soffor och bord finns ofta i rummet. Ofta finns möjligheter att till exempel lyssna på musik.

Ett uppehållsrum på Lagmansgymnasiet.