Universalism

Wikimedia-förgreningssida

Universalism kan syfta på

  • Universalism (teologi) – kan syfta dels på läran om alltings återställelse, apokatastasis, men också på en nordamerikansk, ur baptistiska och metodistiska kretsar under senare delen av 1700-talet framgången sekt med brittiska rötter

Se ävenRedigera

  • Universalia – en filosofisk term; allmänbegrepp, motsatsen till partikulär
  • Universalitet – en filosofisk term för allmängiltighet
  • Unitarian Universalism – en liberal religion som kännetecknas av en "fri och ansvarsfull sökning efter sanning och mening"
  • Apokatastasis – idén om att allt det onda en gång ska upphöra
  • Naturrätt – ett fundamentalt begrepp inom politiska ideologier och filosofi
  • Internationalism – en politisk rörelse som förespråkar större ekonomiskt och politiskt samarbete mellan länder
  • Universal (olika betydelser)