United States Fish and Wildlife Service

United States Fish and Wildlife Service (förkortningar: USFWS eller FWS) är en amerikansk federal myndighet som tillhör USA:s inrikesdepartement. Myndigheten ansvarar bland annat för miljöbevarande och bevarandet av landets artrikedom.

Myndighetens emblem

Organisationen förvaltar till exempel (ofta i samarbete med andra institutioner) över 520 naturreservat som kallas National Wildlife Refuges.

USFWS har cirka 70 akvakulturer för att odla fiskar. Dessa fiskar friges sedan i vattendrag som blev av med sina fiskpopulationer på grund av byggprojekt. En del arter odlas för att öka flodernas och insjöarnas bestånd av åtråvärda byten för hobbyfiskare.

För USFWS arbetar ungefär 120 wildlife inspectors vid USA:s gränser eller på flygplatser och kontrollerar att inga förbjudna djurarter införs. Dessutom finns 260 special agents som spanar efter illegal handel med djur- eller växtarter.

En särskild enhet av USFWS är National Eagle Repository. Alla i USA upphittade döda individer av vithövdad havsörn och kungsörn måste skickas till denna enhet. Örnarna lämnas sedan uteslutande åt indianer för kulturella ändamål. För närvarande ligger väntetiden för en vithövdad havsörn på 3,5 år.

ReferenserRedigera

Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från tyskspråkiga Wikipedia, 9 juni 2010.

Externa länkarRedigera