Fritidsgård, före 1970-talet även ungdomsgård,[1] är en lokal för någon form av organiserad fritidsverksamhet, ofta ledd av en fritidsledare. Ungdomar kan där ägna sig åt exempelvis olika typer av sport, sällskapsspel och musikutövning.

Landeriet Bagaregården i Göteborg, i vars undervåning Sveriges första kommunala fritidsgård, Gamlestadens ungdomsgård, öppnade 1936.

En av Sveriges första ungdomsgårdar invigdes 1927 vid Fjällgatan 30, en annan var Kanaanbadet 1933, båda i Stockholm. Första gången begreppet ungdomsgård används är när Stigbergets ungdomsgård 1927 öppnade i en trerummare på Fjällgatan 30 på Södermalm. Aktiviteterna bestod av samkväm, kurser, klubb och scoutverksamhet för i första hand flickor som slutat folkskolan. Verksamheten grundlades av Anna Lindhagen och leddes av lärarinnor i Katarina och Sofia skolor. Verksamheten lades ner 1936.

Se även redigera

Källor redigera

Noter redigera