Ungdomens källa är en mytologisk vattenkälla som påstås hindra åldrande.

Ungdomens källa av Lucas Cranach d.ä.

Den spanske conquistadoren Juan Ponce de León sägs ha funnit källan i Florida, men historier om den finns runt hela världen.