Utbildningsminister är den minister i ett lands regering som ansvarar för skolväsendet och vanligtvis även barnomsorg och vuxenutbildning. Utbildningsministern leder ett utbildningsministerium eller motsvarande och bistås i detta av en tjänsteman som vanligtvis är politiskt tillsatt och i flera länder innehar titeln statssekreterare.

Utbildningsministern ansvarar i vissa länder, till exempel Finland, även för högskole- och forskningsfrågor. I Sverige ligger forsknings-, högskole-, och skolfrågorna under samma departement, men är uppdelade på två olika ministrar. I andra länder, till exempel Danmark, Storbritannien och Frankrike, är dessa två frågor helt separerade och sorterar under såväl olika ministrar som ministerier. I Tyskland ligger främst ansvaret för utbildningspolitiken på delstatsnivå, även om det finns en federal utbildningsminister vars portfölj även innefattar högskole- och forskningsfrågor.

Utbildningsministern var under 1800-talet nära sammanlänkad med de religiösa institutionerna och kallades i flera länder för kyrkominister eller motsvarande (ecklesiastikminister i Sverige, kultusminister i Danmark och Tyskland). Utbildningsministern har ibland även ansvar för kultur- och idrottsfrågor.

Inom ramen för Europeiska unionens råd (ministerrådet) möts utbildningsministrarna i formationen rådet för utbildning, ungdom och kultur.

Land Ministerns titel Ministerium
Danmark Danmark Undervisningsminister[1] Undervisningsministeriet[2]
Finland Finland Undervisningsminister Undervisnings- och kulturministeriet [3]
Frankrike Frankrike Ministre de l'Éducation nationale[4] Ministère de l'Éducation nationale[5]
Norge Norge Kunnskapsminister [6] Kunnskapsdepartementet [7]
Storbritannien Storbritannien Secretary of State for Education[8] Department for Education
Sverige Sverige Utbildningsminister[9] Utbildningsdepartementet
Tyskland Tyskland Bundesminister für Bildung und Forschung Bundesministerium für Bildung und Forschung[10]
USA USA Secretary of Education Department of Education[11]

Se även redigera

Referenser redigera

  1. ^ Minister for videnskab, teknologi og udvikling ansvarar för forskningssfrågor.
  2. ^ Undervisningsministeriets webbplats
  3. ^ Undervisningsministeriets webbplats
  4. ^ Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche ansvarar för forskningsfrågor. Tidigare har dessa frågor gemensamt sorterat under Ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche
  5. ^ Utbildningsministeriets webbplats
  6. ^ Formell titel är Statsråd og sjef for Kunnskapsdepartementet. Högskole- och forskningsfrågor orterar under Forsknings- og høyere utdanningsminister.
  7. ^ Kunskapsdepartementets webbplats
  8. ^ Mellan 2001 och 2007 var ministertiteln Secretary of State for Education and Skills och 2008-2010 Secretary of State for Children, Schools and Families. Högskole- och forskningsfrågor sorterar under Secretary of State for Business, Innovation and Skills.
  9. ^ Formell titel är Statsråd och chef för Utbildningsdepartementet. Även högskole- och forskningsminister.
  10. ^ Utbildning- och forskningsministeriets webbplats Arkiverad 31 december 2009 hämtat från the Wayback Machine.
  11. ^ Utbildningsdepartementets webbplats Arkiverad 6 mars 2008 hämtat från the Wayback Machine.