Undertitel benämns den sekundära titel på ett verk, exempelvis en bok eller en film, som oftast är mer beskrivande än huvudtiteln.

I publikationer skrivs i regel inte undertiteln på smutssidan, utan förekommer istället, då oftast i mindre stil jämfört med huvudtiteln, på titelsidan.

Exempel:[förtydliga]

Se även redigera