Öppna huvudmenyn
Gradbeteckning för underofficerskorpral vid flottan.[1]

Underofficerskorpral var en tjänstegrad i den svenska flottan 1841-1919. Graden har även använts vid Marinregementet och vid vissa värvade regementen i svensk armén.

FlottanRedigera

Underofficerskorpralsgraden infördes 1841 när ett antal underofficerstjänster vid flottan drogs in. Som ersättning för dessa inrättades ett antal underbefälstjänster vilka benämndes underofficerskorpraler.[2] Flottans underofficerskorpraler blev 1919 underofficerare av 3:e graden.[3]

MarinregementetRedigera

Vid Marinregementet fanns underofficerskorpraler till 1859 då graden där ändrades till distinktionskorpral.[4]

Värvade regementenaRedigera

Vid vissa värvade regementen fanns även graden underofficerskorpral. Innehavarna av denna grad blev 1837 underofficerare med graden furir.[5]

ReferenserRedigera

  1. ^ Marinmuseum MM 04730.28 2016-03-04.
  2. ^ Fr. Josephson & W. T. Schultz, Svenska underofficerarnas historia (Stockholm 1940), vol. 2, sid. 223.
  3. ^ Tjänsteställning inom krigsmakten (SOU 1967:15), sid. 33.
  4. ^ Josephson & Schultz, a.a., sid. 232.
  5. ^ Fr. Josephson & W. T. Schultz, Svenska underofficerarnas historia (Stockholm 1940), vol. 1, sid. 110.