Ulf Stefan Siverstedt, född 5 juli 1956 i Motala församling i Östergötlands län,[1] är en svensk militär.

Ulf Siverstedt
Ulf Siverstedt.jpg
Information
Född5 juli 1956 (64 år)
Motala församling i Östergötlands län, Sverige
I tjänst förSverige Sverige
FörsvarsgrenArmén
Tjänstetid1979–
GradÖverste
BefälTredje brigaden
Norrbottens regemente

Siverstedt, grundutbildad vid FJS, tog officersexamen vid Krigsskolan 1979 och befordrades till löjtnant samma år vid K1 i militärpolistjänst. Han befordrades till major 1987 och tjänstgjorde i slutet av 1980-talet vid Livgardets dragoner.[2] Efter att ha befordrats till överstelöjtnant erhöll han 1995 tjänst som tillförordnad chef för Personalutvecklings- och arbetsmiljösektionen i Personalavdelningen i Gemensamma staben i Högkvarteret.[3] Han utnämndes till överstelöjtnant med särskild tjänsteställning 1996 och tjänstgjorde i slutet av 1990-talet vid Livregementets husarer som bataljonschef och tjänsteförättande regementschef.[4] Han var 2003–2004 ställföreträdande chef för Arméns taktiska kommando 1.Mekdivisionsstab i Operativa insatsledningen i Högkvarteret.[5] Efter att ha befordrats till överste var han 2005–2006 ställföreträdande chef för Livgardet.[6]

På 2010-talet tjänstgjorde han vid Försvarshögskolan, först som ställföreträdande chef för Militärvetenskapliga institutionen[7] och därefter som chef för Krigsvetenskapliga avdelningen till 2014.[8] Därefter tjänstgjorde han i svenska insatsen i Afghanistan (FS 26) med placering som Chief of Staff vid ANSF Directorate, ISAF DACOS JOPS, HQ IJC, ISAF från och med den 14 januari till och med den 4 augusti 2014.[9] Från och med den 11 augusti 2014 till och med den 8 februari 2015 tjänstgjorde han vid Insatsstaben i Högkvarteret,[10] varpå han var Mission Deputy Commander i Mogadishu, Somalia från och med den 9 februari 2015 till och med den 10 maj 2016.[11] Han var tillförordnad ställföreträdande chef för Norrbottens regemente från och med den 1 september 2016 till och med den 31 december 2017 och är tillförordnad chef för Tredje brigaden från och med den 1 september 2016.[12] Från och med den 1 januari 2018 är Siverstedt chef för Norrbottens regemente, Militärregion Nord och Bodens garnison.[13]. 1 oktober 2018 överlämnades alla chefskap utom det för militärregionen till ny chef I19, öv Lindfors. Norra militärregionen bildade ett eget förband 1 januari 2020 med öv Siverstedt som förste fristående chef. I regionen ingår stab samt fem utbildningsgrupper och sju Hv-bataljoner, alla tidigare vid I19.

ReferenserRedigera

 1. ^ Sveriges befolkning 1980, CD-ROM, version 1.00 (Sveriges Släktforskarförbund 2004).
 2. ^ Svenska försvarets rulla 1989 (Stockholm 1989), s. 357.
 3. ^ Försvarsmaktens rulla 1995 (Försvarsmakten, Stockholm 1995), s. 24.
 4. ^ Försvarsmaktens rulla 1999 (Försvarsmakten, Stockholm 1999), s. 110.
 5. ^ Sveriges statskalender 2003 (Fritzes, Stockholm 2003), s. 217. Sveriges statskalender 2005 (Fritzes, Stockholm 2005), s. 224.
 6. ^ Sveriges statskalender 2005 (Fritzes, Stockholm 2005), s. 228. Sveriges statskalender 2006 (Fritzes, Stockholm 2006), s. 229.
 7. ^ Sveriges statskalender 2012 (Skydd och välfärd i Sverige AB, Västerås 2012), s. 424.
 8. ^ ”På ny post”, Försvarets forum, nr 5/2013, s. 5, PDF.
 9. ^ ”På ny post”, Försvarets forum, nr 9/2013, s. 5, PDF.
 10. ^ ”På ny post”, Försvarets forum, nr 4/2014, s. 5, PDF. ”På ny post”, Försvarets forum, nr 6/2014, s. 9, PDF.
 11. ^ ”På ny post”, Försvarets forum, nr 6/2014, s. 9, PDF. ”På ny post”, Försvarets forum, nr 1/2016, s. 9, PDF.
 12. ^ ”På ny post”, Försvarets forum, nr 2/2016, s. 9, PDF. Ulf Siverstedt efterträds som brigadchef av Mats Ludvig den 1 juni 2018. ”På ny post”, Försvarets forum, nr 6/2017, s. 8, PDF.
 13. ^ ”På ny post”, Försvarets forum, nr 1/2018, s. 7, PDF. Han är placerad som regementschef och militärregionschef tills vidare, dock längst till och med den 30 september 2018.