Ulf Göranson

svensk bibliotekarie

Lars Göran Ulf Göranson, född 9 september 1947, är en svensk jurist och biblioteksman; överbibliotekarieUppsala universitetsbibliotek 1996-2012. Jur.dr. 1985, hovrättsfiskal, och före utnämnandet till överbibliotekarie universitetslektor i civilrätt och från 1991 professor i jämförande och internationell civilrätt.

Bibliografi i urvalRedigera

Fullständig bibliografi av Åke Bertenstam, "Förteckning över Ulf Göransons tryckta skrifter", ingår i: I lag med böcker. Festskrift till Ulf Göranson. (Acta Universitatis Upsaliensis. Acta Bibliothecae R. Universitatis Upsaliensis 44.) Uppsala 2013. ISSN 0346-7465 ISBN 978-91-554-8406-4, s 417-427

  • 1648 : Drottning Kristina & Hugo Grotius : en fredlig förbindelse, Uppsala 1998
  • Tillsammans med Åke Frändberg och Torgny Håstad redaktör till: Festskrift till Stig Strömholm, Uppsala, 1997
  • Naturvetenskapliga landvinningar : 6 tryck från 6 sekler : utställning i Uppsala universitetsbibliotek 1997/98, Uppsala, 1997
  • How to use a law library?, Uppsala-King's College London Colloquium, Uppsala, 1991
  • Redaktör till Modern legal issues : an Anglo-Swedish perspective : reports to the Vth Uppsala-King's College London Colloquium, Uppsala, 1991
  • Återvinning utom konkurs : svenskt och rättsjämförande kring actio Pauliana, Anfechtung och fraudulent conveyances, Stockholm, 1989
  • Kolliderande standardavtal : avtalsrättsligt, komparativt och rättsekonomiskt kring "the battle of the forms" = [Differing standard form contracts] : [contractual, comparative and economical aspects on "the battle of the forms"], Uppsala, 1988
  • Traditionsprincipen : de svenska reglerna om köparens skydd mot säljarens borgenärer i komparativ och historisk belysning = [The doctrine of traditio] : [the Swedish rules on the buyer's protection against the seller's creditors in a comparative and historical perspective], Uppsala, 1985
  • Ogiltighet i sakrätten : svag ogiltighets genomslagskraft mot medkontrahents singularsuccessor = [Voidable title in the law of property] : [the original seller's possibility to avoid the buyer's title after re-sale], Uppsala, 1984


Företrädare:
Sven Nilsson
Inspektor för Smålands nation
1988–1998
Efterträdare:
Carl Reinhold Bråkenhielm
Företrädare:
Thomas Tottie
Överbibliotekarie för Uppsala universitetsbibliotek
1996–2012
Efterträdare:
Lars Burman