Uggleviksreservoaren är en vattenreservoar i Lill-Jansskogen nära Uggleviken i Norra Djurgården i nordöstra Stockholm. Byggnaden är grönmarkerad av Stadsmuseet i Stockholm vilket betyder bebyggelse som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synvinkel.[1]

Uggleviksreservoaren 1968.

Historik

redigera
 
Uggleviksreservoaren i Lill-Jansskogen, Stockholm. Skorstenarna i bakgrunden tillhör Värtaverket i Hjorthagen.

Byggnaden ritades 1935 i funktionalistisk stil av arkitekten Paul Hedqvist. Det är en enorm betongbyggnad som ligger på Kattrumpsbackens topp med känsligt läge i stadsbilden. Hedqvist löste problemet med att ge byggnaden en utbredd horisontalitet. Uggleviksreservoarens vattenbehållare bärs upp av 64 stycken 12 meter höga betongpelare. I mitten av byggnaden finns ett kvadratiskt, lanterninkrönt trapphustorn som leder upp till den oisolerade vattenbehållaren. Bassängen är 79 meter lång, 40 meter bred och 6 meter djup, på mitten finns en skiljevägg.

Det nya med Uggleviksreservoaren var att den inte värmeisolerades. Beräkningar hade visat att vid −25 graders yttertemperatur under några dagar skulle vattentemperaturen inne i bassängen bara sänkas med några tiondels grader. Den stora volymen på 18 000 m3 skulle själv utgöra ett stort värmemagasin. Att beräkningarna höll visade sig under de kalla vintrarna i början av 1940-talet. Det blev visserligen ett istäcke på bassängens vattenyta men det var inte oroväckande tjockt och bröts sönder av de ständiga vattenståndsändringarna.[2] Anläggningen är i bruk än idag och är en av Stockholm Vattens större reservoarer.

Uggleviksreservoaren är ett av de mest framstående landmärkena i nordöstra Stockholm och är synlig från högt belägna platser flera kilometer bort. Den klassiska monumentliknande utformningen förstärks ytterligare av sin upphöjda placering i en skog avsides från andra byggnader.

Uggleviksreservoaren är även ett konstruktions- och byggexempel för avancerad betonggjutningsteknik innan användandet av glidformsgjutning.

Övrigt

redigera

En av scenerna i filmen Det tysta skriket är inspelad vid Uggleviksreservoaren. Det är scen där sorts porrfotograf försöker lura en minderårig att klä av sig framför kameran.

Referenser

redigera

Tryckta källor

redigera

Se även

redigera

Externa länkar

redigera