Udda taktarter

Udda taktarter brukar man kalla de mindre vanliga taktarterna som består av mer eller mindre komplicerade kombinationer av olika taktarter. De vanliga taktarterna innefattar 4/4, 3/4, 8/8, 6/8, 12/8, 2/4. Alla utom 3/4-takten har ett jämnt antal slag.

Sjutakt brukar ses som den vanligaste udda taktarten. Den består av en kombinerad 4/4-takt och 3/4-takt. Dock brukar man inte teckna 7/4 utan 7/8. Den långsammare sjutakten är vanligare i rock, där varje slag betonas, och den snabba varianten (där inte varje slag är betonat) förekommer rikligt i östeuropeisk folkmusik.

Femtakt förekommer i östeuropeisk folkmusik, och en del jazz, då den kan synkoperas 3+3+2+2 (10/8-takt om man vill vara petig). Den vanligaste underdelningen är dock 3+2, 2+3 förekommer också.

Niotakt kan ersätta tretakt med trioler för att underlätta notläsning (3+3+3), men exotiska varianter som 4+4+1 förekommer också.

Elvatakt Är mindre vanlig, och förekommer oftast i balkansk musik. Den består av två 4/4-takter och en 3/4-takt, vanligtvis fördelade 4+3+4. Den noteras oftast 11/8 eller 11/16.

Femtontakt är mycket ovanlig, och förekommer nästan enbart inom den progressiva rocken.

Nittontakt förekommer förmodligen enbart i progressiv musik, till exempel låten Home av Dream Theater. Den underdelas 8+8+3. En taktart med liknande underdelning är trettiofemtakt, som underdelas 8+8+8+8+3. (Denna förekommer exempelvis i låten Ignotus per Ignotium av Planet X.)

Tjugotretakt förekommer förmodligen enbart i progressiv musik, till exempel låten New Millennium Cyanide Christ av Meshuggah. 23 är det primtal närmast mitten mellan 16 och 32.

Ytterligare varianter förekommer då man kan konstruera nya taktarter hur man vill.

Ett kanske inte så känt exempel på udda taktarter är signaturmelodin till TV-serien Alfons Åberg som innehåller femtontakt, elvatakt och niotakt, och kan därmed göra anspråk på titeln som Sveriges mest progressiva barnlåt.