Öppna huvudmenyn

UV-Scout (UV är en förkortning av Unga Viljor) tillhör SAU, Svenska Alliansmissionens Ungdom, och är deras scoutliknande verksamhet.
Unga Viljor startades 1942 i Gnosjö.

UV-scoutlägret Mersmak 2005, cirka 3 500 deltagare.
UV-Scouts logotyp och förbundsmärke.

Innehåll

Föreningens namnRedigera

Organisationens namn var till en början endast Unga Viljor, men ändrades sedermera till att inkludera termen scout. UV-Scout är inte anslutna till Scouterna.

Inriktning och aktiviteterRedigera

UV-Scout inriktar sig mot en naturnära gemenskap som på många sätt överensstämmer med Lord Baden-Powells så kallade scoutmetod. Den pedagogiska delen av UV-Scoutrörelsen är inriktad mot ett praktiskt lärande för barn som vuxna, vilket väl överensstämmer med den första scoutrörelsens metoder. "Learning-by-doing" är sålunda ett uttryck som väl passar UV-Scout.
I egenskap av en uttalat kristen verksamhet är gemensamma möten ofta orienterade lika mycket mot scouting som mot undervisning i kristna värderingar och församlingarnas ideal.
Varje kår träffas vanligen en gång i veckan för att utföra övningar i scoutkunskap, såsom överlevnadskunskap, kunskap om växter och djur, miljömedvetenhet, första hjälpen, etc. Rörelsen bygger liksom Svenska Scoutförbundet utvärdering av kunskap på märkestagning, att med andra ord belöna uppnådd kunskap med ett speciellt märke inom ämnesområdet. Dessa märken sys på den gemensamma uniformen.
Utöver de inom varje kår regelbundna mötena anordnas även större gemensamma sammankomster, ofta i form av läger där ett antal kårer deltar.

Målsättning för utbildning inom scoutverksamhetenRedigera

Inom UV-Scout är undervisning en lika stor del som gemenskap, teoretiska kunskaper erhålls genom praktik och gemenskap. Undervisningen har delats in i sex så kallade arbetsområden, vilka ämnar uppfylla UV:s målsättning att hjälpa UV-scouten till en personlig kristen tro, att ge UV-scouten kunskap om miljön omkring oss och lära denne att leva i den, samt att stimulera UV-scouten till ett aktivt ansvarstagande. Varje arbetsområde ses av organisationen som en del i strävan att skapa goda medmänniskor.

Arbetsområdenas omfång och betydelseRedigera

Betydelsen av arbetsområdena framgår av hur de tillämpas. Det slutgiltiga resultatet av de olika ämnena är att kunskap utvärderas och belönas med förtjänstmärken, men den enskilde UV-Scouten stöter ständigt på de olika områdena i sitt lärande. Verksamheten bygger till stor del på de uppgifter och teman som utformats inom de olika områdena.

Arbetsområdenas innehållRedigera

1. "Jesus och vi" 2. "Scouting" 3. "Natur och miljö" 4. "Vi tillsammans" 5. "Till alla folk" 6. "Rätt hjälp"

MärkestagningRedigera

Märken tilldelas UV-Scouter efter att de uppfyllt kraven för märket i fråga. Denna ceremoni sker oftast i samband med gudstjänst, och överlämnandet från ledare till UV-Scout utförs genom att ledaren i sin vänstra hand har placerat märket i öppen handflata. Därpå placerar UV-Scouten sin öppna hand vänd med handflatan nedåt över ledarens hand, och samtidigt som de hälsar varandra med UV-Scouts hälsning, vänds händerna i ett handslag så att ledarens nu hamnar överst. Detta resulterar i att UV-Scouten får märket i sin hand. Märket skall därefter sys fast på uniformen.
Olika märken betecknar olika kunskaper som bevisats eller upplevelser och erfarenheter som vunnits.

FörtjänstmärkenRedigera

Speciella förtjänstmärken i form av en femuddig tilldelas efter kunskapsbevis. Nedan finns en tabell med exempel på gradernas krav, indelat efter ämnesområde.

Grad Krav Område
Första stjärnan
 • Scoutteknik
 • Jesus och Vi
 • Vi tillsammans
 • Rätt hjälp
 • Natur och miljö
Andra stjärnan
 • Skotstek och pålstek. Yxa, såg, spett och spade. Trefotssurrning och raksurrning. Väderstreck utan kompass.
 • 2 Mos 20:1f, Joh 3:16, Matt 7:12.
 • Scoutingens historia
 • Kanotvett och badvett
 • Vad är SAU?
 • Scoutteknik
 • Jesus och Vi
 • Vi tillsammans
 • Rätt hjälp
 • Till alla folk
Tredje stjärnan
 • Svea Fana. Fem knopar. Eldvett och säkerhet. Fyra olika eldar och tändmaterial. Primitiv matlagning.
 • Varför har vi högtider? UV-scoutbönen.
 • Hajk och läger. UVscoutdräkten.
 • Brännskador och bett.
 • Församlingen.
 • Scoutteknik
 • Jesus och Vi
 • Vi tillsammans
 • Rätt hjälp
 • Till alla folk

ÄmnesmärkenRedigera

Ämnesmärkena fungerar som fördjupning, och denna märkestagning påbörjas först då man innehar samtliga tre stjärnor.

Märke Krav Område
Bibelmärket
 • Jesus och Vi
Missionsmärket
 • Till alla folk
Elitmärket
 • Sju olika knopar, bl.a. Råband och Timmerstek
 • Tagling och splits
 • Fotogenkamin, stormkök och fotogenlykta
 • Bygga ett läger
 • Fyra olika surrningar
 • Karta, kompass och spårtecken
 • Materielvård efter läger
 • Agera fanbärare samt hala, hissa och vika flaggan
 • Hantera kniv, yxa, såg och spett utmärkt
 • Göra något för din nästa
 • Göra UVscoutprogram
 • Ge förstahjälpen och hantera olycksplats
 • Scoutteknik
 • Jesus och Vi
 • Vi tillsammans
 • Rätt hjälp
 • Till alla folk
 • Natur och miljö

LägermärkenRedigera

Lägermärke tilldelas alla som varit med på det årligen anordnade lägret. Vissa år anordnas läger av ett mindre antal kårer, och andra år anordnas storläger. Märkena som erhålls efter ett storläger har ofta ett större format eller på annat sätt utmärkande form från de annars förekommande lägermärkena.

Åldrar och organisation inom kårenRedigera

 • Mini-UV: 7-8 år
 • UV-scout: 9-12 år
 • Ledarscout: 13-16 år (även kallad Hjälpledare inom vissa kårer)
 • Ledare: från 17 år

UV-scoutlagenRedigera

 1. En UV-scout är stilla inför Guds ord och bönen.
 2. En UV-scout är till glädje och nytta för hem och samhälle.
 3. En UV-scout är aktsam om sin och andras egendom.
 4. En UV-scout är ärlig och håller löften.
 5. En UV-scout är en god kamrat och gör alltid sitt bästa.
 6. En UV-scout är djurvän och vårdar naturen.

UV-scouts löfteRedigera

"Jag lovar att med Guds hjälp och efter bästa förmåga hålla UV-scoutlagen."

UV-scouts lösenRedigera

"Kristus har segrat - vi kan segra!"

UV-scoutbönenRedigera

Gud min Fader du är nära
vart jag går så är du med.
Utav dig vill jag få lära
sanning, rättvisa och fred.
Tack för livet som du ger mig,
rymd och skogar, jord och hav.
Gör mig sådan du vill ha mig,
använd mig varenda dag.
Margareta Melin

Befintliga UV-kårer i SverigeRedigera

Nedanstående lista redovisar platserna för samtliga UV-kårer i Sverige. Totalt finns 97 officiella kårer.

Externa länkarRedigera