Audit Commission, grundad 1 april 1983, är ett offentligt bolag i Storbritannien. Kommissionens främsta uppgift är att förbättra ekonomin, kostnadseffektiviteten och allmänna effektiviteten i den lokala förvaltningen, boende och hälso- och sjukvården, genom direkt revision och inspektion.