Tysk-romerska rikets riksregalier

Ej att förväxla med Preussens riksregalier, som även användes för Tyska kejsardömet 1871–1918.

Tysk-romerska rikets kejserliga riksregalier (tyska: Reichskleinodien, Reichsinsignien eller Reichsschatz) är de riksregalier som användes av de tysk-romerska kejsarna och kungarna. De viktigaste är den kejsarkronan, den heliga lansen och rikssvärdet. Idag förvaras regalierna i skattkammaren i slottet Hofburg i Wien, Österrike.

RegaliernaRedigera

Regalierna består av två olika delar. Den största delen är de så kallade Nürnbergregalierna (Nürnberger Kleinodien), namngivna efter staden Nürnberg, där de förvarades mellan 1424 och 1796. Nürnbergregalierna inkluderar kronan, delar av kröningsskruden, riksäpplet, spiran, rikssvärdet, ett ceremoniellt svärd, det kejserliga korset, den heliga lansen och samtliga reliker utom Stefanos börs.

Stefanos börs, Kröningsevangeliet och den så kallade Karl den stores sabel förvarades i Aachen fram till 1794, och kallas därför ”Aachenregalierna” (Aachener Kleinodien). Det är varken känt när denna del började räknas till regalierna eller när de fördes till Aachen.

Nuvarande utställningsordning i Wien
Aachenregalierna (Aachener Kleinodien) Förmodat ursprung och ålder
Kröningsevangeliet (Reichsevangeliar eller Krönungsevangeliar) Aachen, slutet av 700-talet
Stefanosbörsen (Stephansbursa) Karolingisk, 800-talets första tredjedel
Karl den stores sabel (Säbel Karl des Großen)    Östra Europa, 800-talets andra hälft
Nürnbergregalierna (Nürnberger Kleinodien) Förmodat ursprung och ålder
Kejserliga kronan (Reichskrone)    Västra Tyskland, 900-talets andra hälft
Kejserliga korset (Reichskreuz)    Västra Tyskland, omkring 1024/1025
Heliga lansen (Heilige Lanze)    Langobardisk, 700-800-talet
Reliker från det sanna korset (Kreuzpartikel)   
Rikssvärdet (Reichsschwert)    Slida från Tyskland, 1000-talets andra tredjedel
Riksäpplet (Reichsapfel)    Västra Tyskland, omkring 1100-talets slut
Kröningsmantel (Krönungsmantel)    Palermo, 1133/24
Mässkjorta    Palermo, 1181
Dalmatika (Dalmatica eller Tunicella)    Palermo, omkring 1140
Hosor    Palermo, omkring 1170
Skor    Palermo, omkring 1130 eller omkring 1220
Handskar    Palermo, 1220
Ceremoniellt svärd (Zeremonienschwert)    Palermo, 1220
Stola    Centrala Italien, före 1338
Örndalmatika (Adlerdalmatica)    Södra Tyskland, före 1350
Spira (Zepter)    Tyskland, 1300-talets första hälft
Aspergillum    Tyskland, 1300-talets första hälft
Relikvarium med kedjor    Rom eller Prag, omkring 1368
Relikvarium med ett stycke av Johannes Evangelistens skrud    Rom eller Prag, omkring 1368
Relikvarium med ett spån av Jesu krubba    Rom eller Prag, omkring 1368
Relikvarium med ett armben från Sankta Anna    förmodligen Prag efter 1350
Relikvarium med en tand från Johannes döparen    Böhmen, efter 1350
Den kejserliga kronans skrin    Prag, efter 1350
Relikvarium med en del av bordsduken som användes vid den sista måltiden