Tyburn var ursprungligen namn på en bäck på norra sidan av nuvarande Hyde Park i London och på en därinvid liggande by. Den låg ungefär där Marble Arch ligger idag.

Galgen kallades "Tyburns träd".

Där var till 1783 avrättningsplatsen med galge och gallerier, där platser för högt pris uthyrdes åt åskådare. På 1840-talet förändrades traktens utseende helt och hållet, då där uppfördes den vackra stadsdel, som senare ibland kallats Tyburnia.

Några av de många personer som avrättats på Tyburn redigera

Källor redigera