Tvingande lagstiftning

(Omdirigerad från Tvingande)

Tvingande lagstiftning är sådana bestämmelser som i princip inte kan frångås genom avtal mellan parterna. Det betyder att om en avtalspart kan stödja sig på en sådan lagregel, kan han alltid i en tvist få dom i enlighet med lagregeln även om avtalet skulle säga något annat. Exempel på tvingande lagstiftning finns i brottsbalken, miljölagstiftning och konsumentköplagen. Motsatsen är dispositiv lagstiftning.

Indispositiva lagar markerar ofta detta, som konsumenttjänstlagen, som i 3 § stadgar att Avtalsvillkor som i jämförelse med bestämmelserna i denna lag är till nackdel för konsumenten är utan verkan mot denne, om inte annat anges i lagen.

Se ävenRedigera