Tveta härad var ett härad i Jönköpings län i norra Småland i trakten kring södra Vättern. Häradet motsvarar smålandet Tveta, som var ett av de små landen som så småningom kom att bilda dagens Småland. De små landen i Småland kallas också ”folkland” av nutida forskare,[1] även om det fornsvenska och fornisländska ordet “folkland” inte används i medeltida källor om de småländska landen.

Tveta härad
Härad
Sandseryds kyrka
Land Sverige Sverige
Landskap Småland
Socknar Svarttorp
Lekeryd
Bankeryd
Järsnäs
Ljungarum
Forserum
Järstorp
Barkeryd
Rogberga
Öggestorp
Barnarp
Månsarp
Sandseryd
Hakarp
Nässjö
Tveta härads läge i Småland.
Tveta härads läge i Småland.
Tveta härads läge i Småland.

Tveta häradet motsvarar idag delar av Jönköpings kommun och Nässjö kommun. Häradets areal uppgick till 905 km², varav land 854. År 1930 fanns här 19 623 invånare. [2]Tingsställe var tidigt i Ingaryd i Rogberga socken utanför Jönköping. År 1706 flyttade tinget till gästgivaregården i Barnarp för att 1723 åter flytta till Ingaryds gästgiveri tills ett nytt tingshus uppfördes i Ingaryd på 1780-talet. På 1890-talet revs tingshuset i Ingaryd och rätten flyttade till Jönköping.

Namnet redigera

Ortnamnet skrevs 1178 Jn Thwetum. Det är en böjd form av ordet tvet som betyder "uthuggning i skog" eller "röjning".[3]

Socknar redigera

Tveta härad omfattade 15 socknar. Tveta socken ligger däremot i Aspelands härad!

I Jönköpings kommun

I Nässjö kommun

Jönköpings stad hade egen jurisdiktion (rådhusrätt) till 1971. Huskvarna stad bildad 1919, Nässjö stad bildad 1914 hade inte egna jurisdiktioner utan ingick i detta härads tingslag.

Sanda var en tidigare socken som inkorporerades i Ljungarums socken under reformationstiden.

Geografi redigera

Häradet var beläget kring Vätterns sydspets samt det skogbeklädda och kuperade höglandet mellan Nässjö och Taberg som är rikt på sjöar och våtmarker.[3][4]

Sätesgårdar var Rosendals säteri med ruinerna av det medeltida Rumlaborg (Hakarps socken),[5][6] Björnebergs herrgård (Järstorp)[7] och Strömsbergs säteri (Ljungarum).[8][9] Inom den historiska Jönköpings stads område ligger Rosenlunds herrgård.

Län, fögderier, tingslag, domsagor och tingsrätter redigera

Socknarna ingick och ingår i Jönköpings län. Församlingarna tillhör(de) från 1607 Växjö stift.

Häradets socknar hörde till följande fögderier:

 • 1720–1945 Tveta, Vista och Mo fögderi
 • 1946–1990 Jönköpings fögderi

För socknarna som 1971 kom att ingå i Nässjö kommun så tillhörde de från 1946 Sävsjö fögderi och 1966–1991 Eksjö fögderi, dit Nässjö socken överförts redan 1946.

Häradets socknar tillhörde följande tingslag, domsagor och tingsrätter:

Källor redigera

Noter redigera

 1. ^ Se till exempel Leif Gren, ”Småländska folkland och gravmonument”, Fornvännen 86 (1991), sidorna 265–275. [1]
 2. ^ Sjögren, Otto (1931). Sverige geografisk beskrivning del 2 Östergötlands, Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län. Stockholm: Wahlström & Widstrand. Libris 9939 
 3. ^ [a b] Tveta härad, Nationalencyklopedin (läst 27 maj 2016)
 4. ^ Tveta härad i Carl Martin Rosenberg: Geografiskt-statistiskt handlexikon öfver Sverige, Stockholm 1882–1883
 5. ^ Rosendal i Carl Martin Rosenberg: Geografiskt-statistiskt handlexikon öfver Sverige, Stockholm 1882–1883
 6. ^ Rosendahl i Historiskt-geografiskt och statistiskt lexikon öfver Sverige i 7 band, Stockholm 1856–1870
 7. ^ Björneberg i Carl Martin Rosenberg: Geografiskt-statistiskt handlexikon öfver Sverige, Stockholm 1882–1883
 8. ^ Strömsberg i Carl Martin Rosenberg: Geografiskt-statistiskt handlexikon öfver Sverige, Stockholm 1882–1883
 9. ^ Strömsberg i Historiskt-geografiskt och statistiskt lexikon öfver Sverige i 7 band, Stockholm 1856–1870

Webbkällor redigera

Tryckta källor redigera

Externa länkar redigera

 • Tveta härad i C.M. Rosenberg (1882–1883). Geografiskt-statistiskt handlexikon över Sverige. Stockholm: A.V. Carlsons förlag.
 • Tveta härad i Historiskt-geografiskt och statistiskt lexikon öfver Sverige i 7 band, Stockholm 1856–1870