Tvedöra hed

En tidigare militär mötes- och lägerplats i Skåne

Tvedöra hed ligger i Lunds kommun, cirka 15 kilometer öster om Lund. Åren 1823–1888 var Tvedöra hed mötes- och lägerplats för Södra skånska infanteriregementet. Även kavalleriregementena Kronprinsens husarregemente samt Skånska dragonregementet nyttjade heden, dock enbart i mindre skala och till fots. År 1888 flyttade Södra skånska infanteriregementet till det närbelägna Revingehed. I samband med flytten togs en del byggnader med till den nya övningsplatsen, medan andra har rivits med tiden. Sedan 1926 återfinns endast en minnessten som erinrar om den forna mötes- och lägerplatsen.

Minnessten på Tvedöra hed.

Namnet Tvedöra, tidigare även stavat "Tvedörra", (som betonas på ö:et - "Tvedöra") är en sammansättning av "tvet" (danska "tved"[1]) som betyder röjning (i skog) och "ör" (grus/sand - "öra" i så kallat "ortnamnspluralis") och syftar på en röjning i den glesa tallskog som planterats på den sandiga heden för att förhindra sandflykt.[2]

Referenser redigera

Tryckta källor redigera

  • Berg, Ejnar; von Konow, Jan (1996). Vyer från hedar, moar och slätter: arméns mötesplatser och deras bebyggelse. Stockholm: Probus. sid. 76-77. Libris 7762919. ISBN 9187184346 

Noter redigera

  1. ^ Vibeke Dalberg, -tved i Den Store Danske ("rydning" betyder "röjning" på svenska).
  2. ^ Göran Hallberg, 2016, Skånes ortnamn - Torna härad och Lunds stad, serie A, del 19, sid. 130 (134/348). ISBN 9789186959241.