Tvångssterilisering i Sverige

tvångssteriliseringar i Sverige 1934–2013

Tvångssterilisering i Sverige förekom mellan åren 1934 och 2013 med varierande grad av frivillighet. De utfördes dels under 1934 och 1941 års steriliseringslagar som reglerade steriliseringar fram till och med 1975 dels under könstillhörighetslagen som gällde mellan 1972 och 2013.[3][4]

Antalet steriliseringar som rapporterats till den centrala myndigheten, Medicinalstyrelsen eller Socialstyrelsen, under åren 1935–1979 med uppdelning på de olika indikationerna. När det från och med 1976 inte längre behövdes tillstånd för sterilisering ökade antalet snabbt. Källor:[1][2]

De som steriliserades under 1934 och 1941 års steriliseringslagar var psykiskt sjuka, utvecklingsstörda[5] och, under 1941 års lag, även personer med fysisk funktionsnedsättning ("svårartad sjukdom eller svårt lyte") och så kallade asociala.[6] I praktiken steriliserades framför allt kvinnor – många unga och från socialt utsatta grupper – på ganska godtyckliga grunder, exempelvis för att en läkare bedömde dem som "promiskuösa" eller som "tattare".[7] Operationer utfördes med olika former av administrativt tvång, bristande samtycke eller övertalningar.[7] Syftet med steriliseringspolitiken var bland annat att intellektuellt funktionshindrade ansågs vara olämpliga som föräldrar, folkhälsoskäl och kontroll av asociala. Denna praxis nådde sin kulmen vid mitten av 1940-talet. I början av 1950-talet började hanteringen ifrågasättas och från början av 1950-talet och framåt användes lagen framför allt i den enskildes intresse[förtydliga], på sociala eller medicinska grunder, om än ofta efter varierande grader av påtryckning från läkare och socialarbetare. Lagen upphörde 1976.

När könstillhörighetslagen infördes 1972 lade man in ett krav på att patienten skulle vara steril, både för att få tillstånd att byta juridiskt kön och undergå könskorrigerande underlivskirurgi. Några medicinska skäl angavs inte utan syftade enbart till att hindra denna grupp från att bli biologiska föräldrar. Lagen blev föremål för stor debatt under 2000-talets första decennium och 2009 slog Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter fast att den svenska lagstiftningen stred mot Europakonventionen om mänskliga rättigheter. Kammarrätten i Stockholm fann i en dom 2012 att steriliseringskravet stod i strid med Europakonventionen och regeringsformen och därför inte skulle tillämpas.[3] Kort därefter upphävde riksdagen steriliseringskravet.

Sterilisering under 1934 och 1941 års steriliseringslagar

redigera

Mellan 1934 och 1975 reglerades sterilisering av

 • lagen (1934:171) om sterilisering av vissa sinnessjuka, sinnesslöa eller andra som lida av rubbad själsverksamhet, och
 • lagen (1941:282) om sterilisering

1934 års lag reglerade enbart sterilisering av rättsligt inkapabla. För rättsligt kapabla var sterilisering enligt motivuttalande tillåtet om det fanns bärande skäl[förtydliga]. 1941 års lag syftade både till att förhindra att önskade barn inte föddes och att oönskade föddes.

Tvångssterilisering av transpersoner

redigera

I samband med könstillhörighetslagens införande 1972 infördes ett krav på att den som ansökte om fastställelse i ny juridisk könstillhörighet på grund av transsexualism måste vara steril. Motiveringen för steriliseringskravet var att man inte ville ställa till oreda i släktleden, några medicinska skäl angavs inte.[källa behövs]

Kravet togs inte bort när steriliseringslagen 1934/1941 upphörde 1976. Men under 2000-talet började man debattera det lämpliga i förfarandet. Både svenska[8] och internationella[9] organisationer framförde att kravet var att likställa med tvångssterilisering och krävde att det förbjöds. Frågan togs upp i ett flertal riksdagsmotioner genom åren, med start 2002.[10][11][12][13]

År 2007 föreslogs, i en statlig utredning, att kravet på sterilitet skulle utgå ur könstillhörighetslagen, och ersättas av ett tvingande krav på kastrering (avlägsnande av könskörtlarna).[14] Förslaget kritiserades kraftigt av flera transorganisationer,[15] hbt-organisationer,[16] politiska ungdomsförbund[17] och partier.[18] Även andra delar av lagförslaget kritiserades.[19] Den presenterade utredningen med lagförslaget lades sedan i malpåse hos Socialdepartementet.

Den 29 juli 2009 fastslog Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter i ett IssuePaper, "Human Rights and Gender Identity", att vilka som helst krav att undergå medicinska eller kirurgiska ingrepp för att erhålla ett juridiskt könsbyte strider mot Europakonventionen och föreslog alla rådets medlemsländer att upphöra med sterilisering eller annan påtvingad behandling.[20][3]

I ett lagförslag i en utredning hos Socialstyrelsen föreslogs 2010 att kravet skulle utgå helt, utan att ersättas med krav på andra medicinska eller kirurgiska ingrepp.[21] I valrörelsen 2010 hade samtliga riksdagspartier utom Kristdemokraterna tagit ställning för att avskaffa tvångssteriliseringarna.[22]

Den 12 januari 2012 rapporterade TT att regeringen internt hade kommit överens om att plocka ut frågan om tvångssteriliseringarna ur den proposition som skulle läggas av regeringen, och istället utreda steriliseringskravet igen.[23] Avslöjandet ledde till en intensiv debatt, där både politiker,[24][25][26] media,[27][28][29][30] läkare,[31][32] jurister[33] och frivilligorganisationer[34][35][36] kritiserade regeringen. Kritikerna tog för givet att regeringens agerande var en eftergift åt kristdemokraterna. De fåtaliga positiva rösterna kom huvudsakligen från konservativt kristet håll.[37] Internationella människorättsorganisationer uppmanade regeringen att avskaffa tvångssteriliseringarna[38][39][40] och Europaparlamentets hbt-nätverk skickade en kraftigt reprimand till regeringen.[41] I slutet av januari och början av februari arrangerades ett antal demonstrationer, bland annat utanför riksdagshuset i Stockholm,[42] i andra städer[43][44][45] och utanför den svenska ambassaden i London.[46] En internationell namninsamling mot de svenska tvångssteriliseringarna fick fler än 75 000 underskrifter.[47] Debatten nådde även internationell press.[48][49] 18 februari bytte kristdemokraterna ståndpunkt, och sade sig vilja avskaffa steriliseringskravet.[50] 12 april lades en proposition, där det inte fanns något förslag till beslut i frågan om steriliseringskravet, men en uttalad vilja från regeringen att avskaffa kravet senast juli 2013, efter en ytterligare utredning kring hur andra lagar skulle komma att påverkas.[51] Detta ledde till ytterligare debatt, nu främst kring om de av regeringen angivna lagtekniska skälen till ytterligare dröjsmål verkligen var nödvändiga eller inte.[52][53] Delar av oppositionen lade ett följdförslag att steriliseringskravet skulle avskaffas omgående,[54] ett förslag som både Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet reserverade sig till förmån för. Regeringens linje, att vänta och istället utreda frågan ytterligare var dock den som vann.

Regeringen tillsatte en utredning, som i november 2012 kom fram till att några ändringar i andra lagar inte behövde genomföras innan steriliseringskravet kunde avskaffas.[55] När steriliseringskravet slutligen, via en dom i Kammarrätten i Stockholm[56] meddelad i december 2012, upphörde att tillämpas hade omkring 860 transsexuella tvångssteriliserats.[57] I domen fastslogs att kravet stred mot de mänskliga rättigheterna, eftersom det stred mot både den svenska grundlagen och Europakonventionens artikel 8 och 14. I samband med domen inleddes en process för att de som tvångssteriliserats skulle få upprättelse och skadestånd.[58] 24 juni lämnade 142 tvångssteriliserade, via organisationerna RFSL, RFSL Ungdom, KIM och Transföreningen FPES, ett krav på skadestånd till Justitiekanslern, som tar emot sådana ärenden för statens räkning.[59] Europarådet parlamentariska församling uppmanade den 28 juni 2013 samtliga medlemsländer att helt förbjuda all påtvingad sterilisering eller kastrering av sina medborgare, samt även att ge personer som fallit offer för sådana ingrepp en officiell ursäkt och ekonomisk kompensation.[60]

Den 14 mars 2013 lade regeringen en proposition[61] med förslag på att ta bort steriliseringskravet ur könstillhörighetslagen. Förslaget röstades igenom i riksdagen 22 maj med 298 röster för, 20 röster emot, och 4 avstående riksdagsledamoter.[62] Själva lagändringen genomfördes den 1 juli, även om kravet i praktiken avskaffades redan 10 januari genom domen i Kammarrätten.

22 maj 2013 votering i Riksdagen[63]
Parti Ja röster Nej röster Avstående Frånvarande
     Socialdemokraterna - -
 G  Moderaterna - -
     Miljöpartiet - -
 G  Folkpartiet - -
 G  Centerpartiet - -
     Sverigedemokraterna - - -
     Vänsterpartiet - -
 G  Kristdemokraterna -
Total 298 20 4 27

Se även

redigera

Referenser

redigera
 1. ^ Tydén, Mattias (2002). Från politik till praktik: de svenska steriliseringslagarna 1935-1975. Stockholm studies in history, 0491-0842 ; 63 (2., utvidgade uppl.). Stockholm: Almqvist & Wiksell International. Libris 8407930. ISBN 91-22-01958-8 
 2. ^ Allmän hälso- och sjukvård [Elektronisk resurs]. Stockholm. 1913–1982. Libris 12400195. http://www.scb.se/Pages/List____324988.aspx 
 3. ^ [a b c] Alm, Erika (2019). ”När utredningar talar kön: pragmatiska definitioner av könstillhörighet”. i Klara Arnberg, Fia Sundevall & David Tjeder. Könspolitiska nyckeltexter: från Det går an till #metoo. Makadam förlag 
 4. ^ Alm, Erika (2015). ”Steriliseringar som krav och rättighet i folkhemmets kölvatten : kommentar till texter om steriliseringar”. i Klara Arnberg, Pia Laskar & Fia Sundevall. Sexualpolitiska nyckeltexter. Leopard förlag 
 5. ^ SOU 1999:2, bil. 2, 1934 års lag
 6. ^ Ny steriliseringslag, SvtJ 1941 s.563
 7. ^ [a b] SOU 2000:20 Steriliseringsfrågan i Sverige 1935 - 1975 Historisk belysning - Kartläggning - Intervjuer Arkiverad 5 februari 2012 hämtat från the Wayback Machine.
 8. ^ RFSLs Transpolitiska program, antaget 2004 Arkiverad 26 februari 2005 hämtat från the Wayback Machine.
 9. ^ Common Goals of the First European TransGender Council, nov. 2005
 10. ^ Motion 2002/03:So469
 11. ^ Motion 2002/03:So512
 12. ^ Motion 2003/04:So571
 13. ^ Motion 2003/04:So287
 14. ^ Socialdepartementet (19 mars 2007). ”SOU 2007:16 - Ändrad könstillhörighet - förslag till ny lag”. http://www.regeringen.se. Regeringen. Arkiverad från originalet den 12 september 2014. https://web.archive.org/web/20140912030925/http://www.regeringen.se/content/1/c6/07/90/17/eaf7d884.pdf. Läst 16 januari 2013. 
 15. ^ ”Sluta tvångssterilisera oss!”. Aftonbladet. 27 september 2007. http://www.aftonbladet.se/debatt/article878094.ab. 
 16. ^ Sluta tvångssterilisera oss!, pressmeddelande från RFSLs kongress 2007 Arkiverad 12 september 2014 hämtat från the Wayback Machine.
 17. ^ LUF - Lite mera queer, inför Pride 2007
 18. ^ HBT(s)-Lite mer modern men fortfarande medeltida vad gäller tvångssterilisering! Arkiverad 8 oktober 2007 hämtat från the Wayback Machine.
 19. ^ ”Kritiserat lagförslag om könsbyte”. Dagens Nyheter. 19 mars 2007. Arkiverad från originalet den 16 mars 2007. https://web.archive.org/web/20070316054428/http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=147. ]
 20. ^ Rights and Gender Identity, CommDH/IssuePaper(2009)2, Strasbourg, 29 July 2009
 21. ^ Socialstyrelsen (30 juni 2010). ”Transsexuella och övriga personer med könsidentitetsstörningar - Rättsliga villkor för fastställelse av könstillhörighet samt vård och stöd”. http://www.socialstyrelsen.se. Socialstyrelsen. Arkiverad från originalet den 2 februari 2013. https://web.archive.org/web/20130202012205/http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/18087/2010-6-31.pdf. Läst 16 januari 2013. 
 22. ^ Stockholm Pride (30 juli 2010). ”TV: Partiledardebatten Pride 2010”. http://www.makthavare.se. Makthavare.se. Arkiverad från originalet den 16 juli 2011. https://web.archive.org/web/20110716012508/http://www.makthavare.se/2010/07/31/partiledardebatt-video/. Läst 16 januari 2013. 
 23. ^ ”Sterilisering blir kvar vid könsbyre!”. Expressen. 12 januari 2012. http://www.expressen.se/nyheter/sterilisering-blir-kvar-vid-konsbyte/. 
 24. ^ ”Frågan om tvångssterilisering - Oppositionen: Sorgligt, skämmigt och gammeldags”. Dagens Nyheter. 12 januari 2012. http://www.dn.se/nyheter/politik/oppositionen-sorgligt-skammigt-och-gammeldags. 
 25. ^ ”Centerprofilen: "Alliansen ger mig nazi-vibbar"”. Nyheter24. 12 januari 2012. http://nyheter24.se/nyheter/inrikes/645861-c-ledamot-alliansen-ger-mig-nazi-vibbar. 
 26. ^ ”Regeringen borde inte gett efter för KD”. Svenska Dagbladet. 13 januari 2012. http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/regeringen-borde-inte-gett-efter-for-kd_6767653.svd. 
 27. ^ ”Borgarna tänker tvångssterilisera”. Aftonbladet. 12 januari 2012. http://www.aftonbladet.se/ledare/article14205143.ab. 
 28. ^ ”Regeringen följer fel moralisk kompass”. Dalarnas Tidningar. 13 januari 2012. http://www.dt.se/opinion/ledare/1.4286745-regeringen-foljer-fel-moralisk-kompass. 
 29. ^ ”Dammigt tvång”. Sydsvenskan. 13 januari 2012. http://www.sydsvenskan.se/opinion/huvudledare/dammigt-tvang/. 
 30. ^ ”"Transsexuella har också rätt till barn"”. Dagens Nyheter. 26 januari 2012. http://www.dn.se/insidan/insidan-hem/transsexuella-har-ocksa-ratt-till-barn. 
 31. ^ ”"Inget talar för steriliseringskravet"”. Sydsvenskan. 22 januari 2012. http://www.sydsvenskan.se/opinion/aktuella-fragor/inget-talar-for-steriliseringskravet/. 
 32. ^ ””En transsexuell person har samma rättigheter som alla andra i samhället””. Dagens Nyheter. 3 april 2012. http://www.dn.se/debatt/en-transsexuell-person-har-samma-rattigheter-som-alla-andra-i-samhallet. 
 33. ^ [https://web.archive.org/web/20120213061403/http://debatt.svt.se/2012/02/11/hagglund-hot-mot-manskliga-rattigheter/ ”RFSL och ledande jurister om tvångssteriliseringar: Hägglund hot mot mänskliga rättigheter!”]. SVT. 11 februari 2012. Arkiverad från originalet den 13 februari 2012. https://web.archive.org/web/20120213061403/http://debatt.svt.se/2012/02/11/hagglund-hot-mot-manskliga-rattigheter/. 
 34. ^ ”Tvångssterilisering blir kvar: ”Ett oerhört svek”!”. QX. 12 januari 2012. http://www.qx.se/samhalle/19816/tvangssterilisering-blir-kvar-ett-oerhort-svek. 
 35. ^ ”Öppet brev till statsminister Reinfeldt – avskaffa tvångs- steriliseringarna nu!”. QX. 25 januari 2012. http://www.qx.se/samhalle/debatt/19899/oppet-brev-till-statsminister-reinfeldt-%E2%80%93-avskaffa-tvangs-steriliseringarna-nu. 
 36. ^ ”Solklart brott mot mänskliga rättigheter”. Svenska Dagbladet. 24 januari 2012. http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/steriliseringskrav-brott-mot-manskliga-rattigheter_6790359.svd. 
 37. ^ ”Ett halvt könsbyte öppnar för ett tredje kön”. Svenska Dagbladet. 16 januari 2012. http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/ett-halvt-konsbyte-oppnar-for-ett-tredje-kon_6768711.svd. 
 38. ^ ”Sweden: Letter to the Prime Minister Regarding Transgender Law, Human Rights Watch, 14 Januari 2012” (HTML). HWR hemsida. http://www.hrw.org/news/2012/01/14/sweden-letter-prime-minister-regarding-transgender-law. Läst 16 januari 2013. 
 39. ^ Transgender Europe och ILGA-Europa (16 januari 2012). ”Joint letter by TGEU and ILGA-Europe to Swedish Premier”. TGEU hemsida. TGEU. Arkiverad från originalet den 28 januari 2013. https://web.archive.org/web/20130128011458/http://www.tgeu.org/joint_letter_by_TGEU_and_ILGA-Europe_to_Swedish_Premier. Läst 16 januari 2013. 
 40. ^ Amnesty International (19 januari 2012). ”FORCED STERILISATION OF TRANSGENDER PERSONS VIOLATES HUMAN RIGHTS”. Amnesty International, svenska sektionen. Arkiverad från originalet den 8 januari 2014. https://web.archive.org/web/20140108101102/http://a4.mndcdn.com/image/upload/t_attachment/v0ojo2sprxg2uu6ffxm9.pdf. Läst 16 januari 2013. 
 41. ^ The European Parliament's Intergoup on LGBT Rights (16 januari 2012). ”Swedish government upholds forced sterilisation for transgender people”. http://www.lgbt-ep.eu. The European Parliament's Intergoup on LGBT Rights. Arkiverad från originalet den 17 mars 2013. https://web.archive.org/web/20130317173533/http://www.lgbt-ep.eu/press-releases/swedish-government-upholds-forced-sterilisation-for-transgender-people/. Läst 16 januari 2013. 
 42. ^ ”Brandtal avslutade demonstration mot tvångssteriliseringar”. KomUt. 18 januari 2012. Arkiverad från originalet den 22 mars 2012. https://web.archive.org/web/20120322082813/http://www.tidningenkomut.se/2012/01/brandtal-avslutade-demonstration-mot-tvangssteriliseringar/. 
 43. ^ ”Demonstration mot tvångssterilisering”. Sydsvenskan. 22 januari 2012. http://www.sydsvenskan.se/malmo/demonstration-mot-tvangssterilisering/. 
 44. ^ ”Protester mot tvångssterilisering”. ETC[förtydliga]. 2 februari 2012. Arkiverad från originalet den 5 februari 2012. https://web.archive.org/web/20120205032028/http://orebro.etc.se/nyhet/protester-mot-tvangsterilisering. 
 45. ^ ”Demonstation mot tvångssterilisering”. Göteborgs Fria. 20 januari 2012. Arkiverad från originalet den 26 januari 2012. https://web.archive.org/web/20120126095414/http://www.goteborgsfria.nu/artikel/91514. Läst 25 juli 2016. 
 46. ^ ”London protest follows Sweden’s trans sterilisation rule”. Pink News. 2 februari 2012. http://www.pinknews.co.uk/2012/02/02/london-protest-follows-swedens-trans-sterilisation-rule/. 
 47. ^ All Out (16 januari 2012). ”TO: Swedish Prime Minister Fredrik Reinfeldt”. http://www.allout.org. All Out. Arkiverad från originalet den 31 januari 2013. https://web.archive.org/web/20130131193418/http://www.allout.org/en/actions/stop_forced_sterilization. Läst 16 januari 2013. 
 48. ^ ”Sweden's Transgender Sterilization Law Slammed By International Activists, Politicians (VIDEO)”. Huffington Post. 20 januari 2012. http://www.huffingtonpost.com/2012/01/20/sweden-transgender-sterilization-law-activists_n_1219878.html/. 
 49. ^ ”Sweden keeps sex-change sterilization law”. The Local. 12 januari 2012. Arkiverad från originalet den 16 januari 2012. https://web.archive.org/web/20120116201337/http://www.thelocal.se/38466/20120112/. 
 50. ^ ””Dags att avskaffa kravet på sterilisering vid könsbyte””. Dagens Nyheter. 18 februari 2012. http://www.dn.se/debatt/dags-att-avskaffa-kravet-pa-sterilisering-vid-konsbyte. 
 51. ^ Regeringen (12 april 2012). ”Proposition 2011/12:142 - Ändrad könstillhörighet”. http://www.regeringen.se. Regeringen. Arkiverad från originalet den 7 januari 2014. https://web.archive.org/web/20140107200900/http://www.regeringen.se/content/1/c6/19/08/90/929b1b27.pdf. Läst 16 januari 2013. 
 52. ^ ”Grälsjukt S skapar problem vid könsbyten”. Svenska Dagbladet. 10 juni 2012. http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/gralsjukt-s-skapar-problem-vid-konsbyten_7266185.svd. 
 53. ^ ”Pinsamma ursäkter för att dölja kohandel”. Svenska Dagbladet. 11 juni 2012. http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/pinsamma-ursakter-for-att-dolja-kohandel_7267953.svd. 
 54. ^ Regeringen (9 maj 2012). ”Motion 2011/12:So9 - Motion med anledning av prop. 2011/12:142 Ändrad könstillhörighet”. http://www.riksdagen.se. Riksdagen. http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/ndrad-konstillhorighet_GZ02So9/?text=true. Läst 18 januari 2013. 
 55. ^ Regeringen (15 november 2012). ”Ds 2012:46 - Avskaffande av steriliseringskrav som villkor för ändrad könstillhörighet”. http://www.riksdagen.se. Riksdagen. http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/203696. Läst 18 januari 2013. 
 56. ^ Kammarrätten i Stockholm (19 december 2012). ”Dom i mål nr 1968-12”. Diskrimineringsbyrån i Uppsalas hemsida. Diskrimineringsbyrån Uppsala. Arkiverad från originalet den 22 april 2017. https://web.archive.org/web/20170422105318/http://du2.pentagonvillan.se/images/stories/Kammarrttens_dom_-_121219.pdf. Läst 18 januari 2013. 
 57. ^ Muntlig uppgift från Socialstyrelsens Rättslig Råd
 58. ^ ”Könsbytare stämmer staten”. Svenska Dagbladet. 10 januari 2013. http://www.svd.se/nyheter/inrikes/konsbytare-stammer-staten-for-tvangskastrering_7811250.svd. 
 59. ^ ”http://www.rfsl.se/?p=324&aid=12527” (HTML). RFSLs hemsida. Arkiverad från originalet den 15 september 2013. https://web.archive.org/web/20130915154330/http://www.rfsl.se/?p=324&aid=12527. Läst 29 juni 2013. 
 60. ^ ”Europarådet uppmanar medlemsstater att ge ekonomisk ersättning till tvångssteriliserade” (HTML). RFSLs hemsida. Arkiverad från originalet den 15 september 2013. https://web.archive.org/web/20130915130137/http://www.rfsl.se/?p=324&aid=12531. Läst 29 juni 2013. 
 61. ^ Regeringen (14 mars 2013). ”Regeringens proposition 2012/13:107 - Upphävande av kravet på sterilisering för ändrad könstillhörighet”. http://www.riksdagen.se. Regeringen. http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Propositioner-och-skrivelser/Upphavande-av-kravet-pa-steril_H003107/?text=true. Läst 29 juni 2013. 
 62. ^ Riksdagen (22 maj 2013). ”Betänkande 2012/13:SoU24 Upphävande av kravet på sterilisering för ändrad könstillhörighet - Omröstning och beslut”. http://www.riksdagen.se. Riksdagen. http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201213/SoU24/. Läst 29 juni 2013. 
 63. ^ Riksdagsförvaltningen (22 maj 2013). ”Votering: Upphävande av kravet på sterilisering för ändrad könstillhörighet”. riksdagen.se. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/upphavande-av-kravet-pa-sterilisering-for-andrad_H001SoU24. Läst 3 november 2020. 

Externa länkar

redigera