Tuuspråk eller sydliga khoisanspråk är en språkfamilj i södra Afrika med två tydliga undergrupper: Taaspråk och !kwispråk. Benämningen sydliga khoisanspråk bygger på teorin att tuuspråken ingår i en gemensam språkfamilj med khoisanspråk, men det är inte helt säkert. Andra teorier vill beteckna tuuspråk som en separat språkfamilj.

Det enda livskraftiga tuuspråket är i dag ǃxóõ, ett taaspråk som talas framför allt av khoisanfolk i Botswana. Av !kwispråken återstår endast det utrotningshotade n/u i Sydafrika. Xam, ett annat sydafrikanskt !kwispråk lever dock vidare i nationen Sydafrikas nationella motto.

Tidigare har även ǂhõã eller hua räknats in under taapråken, som ibland rent av kallats huaspråk, men ǂhõã hänförs nu oftare till juspråken (eller ”nordliga khoisanspråk”).

Referenser redigera