Öppna huvudmenyn

Tusenbröder kallas de fiskar som växer upp i insjöar där näringsbrist och bristen på rovfiskar eller överfiskning på stora fiskar har medfört att fiskbestånden inte växer som normalt. Fiskarna blir ofta bara drygt 10 cm långa men uppträder i stället ofta i stora stim. Abborre och röing är exempel på fiskar som kan bilda bestånd av tusenbröder.