Turturdufvans röst är ett litet miniatyrhäfte med psalmsånger av Albert Johansson.[1] Häftet innehåller 18 psalmtexter med melodihänvisningar. Häftet är tryckt både med modern stil på omslagets baksida och med frakturstil på omslagets framsida och alla psalmtexterna. Det trycktes 1890 på Nya Tryckeri-Bolaget i Karlshamn, som lät trycka upp ett flertal "kristeliga" tryck. Bland många andra även Harpoljud ett klotband med "andeliga sånger". Det lilla miniatyrhäftet med Albert Johanssons 18 psalmer erhölls för det facila priset 15 öre. Johanssons texter har egna titlar, som inte alltid är desamma som inledningsraderna i sångerna. Sång nummer 6 trycktes 1890 i K. F. Kaldéns Harpoljud första gången.

Turturdufvans röst
Sånger för kyrkan och hemmet
Originalspråksvenska
LandSverige
Genrepsalmbok
Utgivningsår1890

Innehåll redigera

1     Snart brudgummen kommer att hämta     med titeln "Han kommer"
2     Vad ej något öga sett    med titeln "Ljusglimtar"
3     Då frestaren säger: Lämna Gud     med titeln "Nej, o nej!" Mel.: Då, ja då
4     Daniel i Babel beder     med titeln "Daniel i lejongropen" Mel.: Nu en sång wi skola sjunga
5     Uppstånden är Kristus     med titeln "Uppstånden är Kristus" Mel.: Upp genom luften
6     Vid tolv års ålder    Mel.: Hwar är biljetten? eller Så bister kall är nordanwinden
7     Vem lade grund, vem sträckte mätesnöret    med titeln "Det finns en Gud" Mel.: O, store Gud
8     Gud är mån om världens väl    med titeln "Nåden är stor" Mel. Glad i mitt sinn' nr 58 i Pilgrimstoner
9     Med vemod minnes jag de flydda dar    med titeln "Den förlorade sonen" Mel.: Stjärnor hwarför tindren I så klart
10     Fåglarna sjunga på kvist    med titeln "Kasta din omsorg på Herren" Mel.: Dold mellan furorna
11     Jag vet en dyrbar flod    med titeln "Den stora lönen" Mel.: Det finns en ros
12     Från Patamos Johannes fick skåda     med titeln "Från Patamos" Mel.: Från härliga höjder
13     Jag går framåt i Jesu namn     med titeln "Korsets stridsmän" Mel.: Ehwad dig möter, kära wän
14     O milde Jesus, jag din bild betraktar     med titeln "O, milde Jesus!" Mel.: O, store Gud
15     O, jag vet ett land    med titeln "O, jag wet ett land" Mel.: O, jag mins en gång
16     Gå framåt, du Herrens trogna kämpaskara     med titeln "Gå framåt" Mel.: Gläd dig nu, du Herrens lilla barnaskara
17     Till din åminnelse, o Jesus kär     med titeln "Nattwardssång" Mel.: O, Jesu kär
18     Kring källan sitter en syskonring     med titeln "Nattwardssång" Mel.: Jag har i himlen en wän

Källor redigera

  • Lövgren, Oscar Läsarsång och folklig visa. Andra delen., Stockholm, 1977.

Fotnoter redigera