En tungdykare är en dykare med så kallad tung dykarutrustning. Den består av en vattentät dräkt med metallhjälm. Dykaren förses med syre via en slang till ytan genom vilken man pumpar luft. I slangen finns ofta även telefon- och elkabel för att förse dykaren med värme och ljus. Videoförbindelse förekommer också, så att dykaren kan kommunicera med dykarskötaren ovan ytan om hur arbeten ska utföras etc. Tungdykaren går på botten till skillnad från grodmannen som simmar fritt. Den moderna tungdykardräkten uppfanns av August Siebe under 1830-talet. Tungdykare arbetar under vatten.

Tungdykare i full utrustning

Svenska marinenRedigera

I svenska marinen delas dykarna in i tre klasser: A, B och C.

  • A Grodman: Lättorienterad dykare med slang. Exempel på dykare i den klassen är räddningstjänsten, mindyk, röjdyk, besiktningsarbeten.
  • B Tungdyk: Exempel på dykare i den klassen är ubåtsräddning, bygg- och anläggningsrelaterade arbeten där verktyg krävs för att lösa uppgiften.
  • C Djupdykare. Djupare dyk än 50 m. En djupdykare dyker oftast på en trimixblandning för att späda ut koncentrerad luft som bildas under tryck. Exempel på dykare i den klassen är inom offshore-industrin.