Tuna kontrakt är ett kontrakt inom Svenska kyrkan i Västerås stift.

Kontraktsprost sedan 1 september 2021 är kyrkoherden i Stora Tuna och Torsångs pastorat Per Henriksson Lerström.

Kontraktskoden är 0511.

Administrativ historik redigera

Kontraktet bildades 2007 av följande församlingar:

Från hela Södra Dalarnas kontrakt som utökades och namnändrades till Tuna kontrakt

Från hela Tunabygdens kontrakt som samtidigt upplöstes

Referenser redigera