Tsimshian är ett indianfolk som levde vid British Columbias nordvästra kust. De levde i långhus som var tillverkade av cederträ mellan Nassfloden och Skeenafloden och angränsade öar. Tsimshianfolket livnärde de sig främst på sitt fiske som främst bestod av lax. De jagade bland annat björn och rådjur. Tsimshianindianerna utsattes för flertal attacker från andra stammar bland andra tlingit, haida och dunne-za.