Trygghetsråd är i Sverige partssammansatta[förtydliga] organisationer med uppgift att ge stöd till anställda, arbetsgivare och fackliga organisationer vid uppsägning på grund av arbetsbrist. Det är vanligt att trygghetsråd är organiserade som kollektivavtalsstiftelser[förtydliga].

TRR Trygghetsrådet, Trygghetsrådet TRS och Trygghetsrådet Fastigo är exempel på trygghetsråd. Trygghetsstiftelsen bedriver en liknande verksamhet på det statliga området.