Tropiska sjukdomar är infektionssjukdomar som är vanligast förekommande i tropikerna eller vars spridning är svårare att förhindra i tropikerna.

Tuberkulos och lepra är inte exklusivt tropiska sjukdomar dock så är incidensen av dem mycket högre i de tropiska områden jämfört med icke-tropiska områden.[källa behövs]