Ett trontal är ett skrivet tal eller en programförklaring som uppläses av en monark inför en lagstiftande församling, vanligen vid dess återkommande sessionsöppnande.

Tyske kejsar Wilhelm II öppnar den tyska riksdagen i Berlins stadsslotts vita sal, 1888. Målning av Anton von Werner.

Trontal i olika länder Redigera

Nederländerna Redigera

I Nederländerna håller monarken ett trontal skrivet av premiärministern inför Generalstaternas bägge kamrar på Prinsjesdag, som infaller den tredje söndagen i september varje år, i enlighet med artikel 65 i Nederländernas konstitution.

Storbritannien Redigera

Sedan 1800-talet håller den brittiska monarken årligen, bärande Imperial State Crown, ett trontal (Speech from the throne) i överhusets plenisal vid parlamentets årliga öppnande. Trontalet är dock skrivet av den sittande premiärministern och framlägger inför parlamentet vad dennes regering tänker söka åstadkomma under det kommande året.

Samväldesriken Redigera

Liknande tal hålls efter brittiskt mönster även i flera samväldesriken:

Sverige Redigera

Trontal hölls i Sverige fram till 1974 och var det tal som Konungen höll till den församlade Riksdagen under Riksdagens högtidliga öppnande, som varje år hölls i RikssalenStockholms Slott. Trontal hålls traditionellt i Sverige också vid en ny Monarks tillträde. Talen följer urgamla mönster, och har hållits av svenska konungar inför Riksdagen i många hundra år. Det är belagt åtminstone sedan 1500-talet. Sverige har, med undantag för under konungarna Karl XI:s och Karl XII:s regeringstid, aldrig varit under enväldigt styre, och således har svenska konungar alltid varit i behov av riksdagens stöd.

Trontalet lästes av Konungen, men var i praktiken den sittande statsministerns regeringsförklaring. Anledningen till Konungen och inte statsministern läste upp trontalet var att det formellt sett fram till utgången av 1974, i enlighet med 1809 års regeringsform, var Konungen som ensam styrde riket. Statsrådet och dess ledamöter (statsråden) var utsedda av Konungen till dennes konstitutionella rådgivare och alla regeringsbeslut utfärdades i Kunglig Majestäts namn.

Numera kan Konungen endast hålla ett välkomsttal inför riksdagen en gång per år vid Riksmötets öppnande, därefter håller statsministern sin regeringsförklaring, som är trontalets egentliga efterträdare. Trontal av monarken kan möjligen, i enlighet med traditionen, hållas vid framtida statschefers trontillträde. Enligt tradition håller då den nya kungen eller drottningen bl.a. ett minnestal över den avlidna monarken samt en presentation av sig och sitt valspråk.

Se även Redigera

Referenser Redigera

Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från engelskspråkiga Wikipedia, Speach from the throne, tidigare version.