Magi i Harry Potter

(Redirected from Trollformler i Harry Potter)

Denna artikel handlar om den fiktiva magin i Harry Potter-böckerna av J.K. Rowling och reglerna för hur magin fungerar i den värld som böckerna skapar. I böckerna beskrivs magin som en medfödd talang, som kan övervinna naturens vanliga regler. Många magiska varelser och djur förekommer i böckerna och filmerna, men det finns även vanliga icke-magiska djur som till exempel ugglor, som i trollkarlsvärlden bland annat levererar post. Även föremål kan vara fyllda med magiska krafter. Den lilla andelen av människorna som kan utföra magi kallas häxor (kvinnliga) och trollkarlar (manliga), i motsats till de icke-magiska människorna som kallas mugglarna.

Användande av magiEdit

För att kunna använda magi måste häxor och trollkarlar lära sig att kontrollera magin. Hos unga barn är magin känslostyrd och kan komma lite när som helst, utan att barnet kan kontrollera det. Exempel på detta finns i första boken när Harrys hår snabbt växer tillbaka under natten och han får glaset att försvinna i djurparken. Trots att magin ofta är okontrollerbar för yngre häxor och trollkarlar berättar Tom Dolder, som senare blev Lord Voldemort, för Albus Dumbledore att han kunde få saker att röra sig, styra djur och få hemska saker att hända andra barn på barnhemmet han bor på.

För att använda magi behövs oftast en trollstav. Den magin som är okontrollerbar, ofta hos barn, brukar inte behöva trollstav men för att kasta bra trollformler behövs en trollstav.[1] Det finns dock väldigt duktiga häxor och trollkarlar som kan kasta trollformler utan att använda en trollstav.[2] Trollstaven är unik för varje häxa eller trollkarl och magin är bäst när man använder sin egen trollstav.

TrollformlerEdit

Trollformler kan användas till många olika saker i häxor och trollkarlars liv, till exempel göra upp eld eller flytta föremål genom luften. Vanligtvis behöver trollformler ett ord kopplat till en handrörelse med trollstaven.

ObscurialEdit

Obscurial är en ung häxa eller trollkarl som utvecklat en parasit av mörk magi, en Obscurus. Detta händer när ett barns magiska krafter dämpas på grund av misshandel, fysisk eller psykisk. Barnet försöker då hålla inne sina krafter vilket kan resultera i att en Obscurius parasiterar barnet. Barnet dör ofta innan det hunnit fylla tio år, men det finns undantag. När barnet dör dör också parasiten.[3]

Magins begränsningarEdit

Oavsett hur mäktig en trollkarl eller häxa är, så har magin sina gränser. Det är möjligt att trolla fram föremål från tomma intet, men det är svårt att trolla fram någonting som passar exakt för situationen istället för ett allmänt föremål. Föremål tenderar att inte bestå.[4]

Gamps lagEdit

  • Den ursprungliga texten, eller delar av texten, till denna artikel kommer från artikeln Gamps lag

Gamps lag beskriver begränsningarna för magi. Det för läsaren kända är att det är omöjligt att framställa mat ur intet, vilket märks till exempel genom att mat är det enda som Vid Behov-rummet inte kan tillverka. Hermione förklarar principen för Gamps lag för Ron när denne säger att hans mamma kan trolla fram god mat från ingenting. Förutom mat så är pengar något som inte går att trolla fram ur tomma luften.[4]

Magi och affektEdit

En häxa eller trollkarls emotionella tillstånd kan vid stark affekt påverka magin. I boken Harry Potter och Halvblodsprinsen förlorade Nymphadora Tonks tillfälligt sina egenskaper som Metamorfmagus (en person som med viljestyrka kan förändra sitt utseende) efter att ha tvingats utstå känslomässigt tumult, som bland annat hade att göra med hennes kärlek till varulven Remus Lupin. Denne besvarade inte kärleken, och därför ändrades Tonks Patronus (en skyddande kraft som tar konkret form) för att visa kärleken till Lupin. Dumbledore berättade för Harry att Merope Gaunt bara kunde visa magiska krafter då hon var bortom sin fars förtryck, men att hon förlorade krafterna igen då hennes kärlek, Tom Dolder Sr, lämnade henne.

Magi och kärlekEdit

Den mäktigaste och mest mystiska magin av alla är kärleken. Lord Voldemort, som aldrig själv kunnat älska, på grund av att han blev till under inverkan av en kärleksdryck och inte kärlek, undervärderade kärleken till sitt eget stora förfång. Det var tack vare kärlek som Lily Potter kunde rädda sin son Harry från döden, genom att offra sig själv för att han kanske skulle kunna överleva. Samma kärleksmagi använde Harry för att skydda sina vänner i slutet av sjunde boken. Det exakta sambandet mellan kärlek och magi är okänt, men det studeras av framstående trollkarlar och häxor i MysterieavdelningenTrolldomsministeriet. Det är omöjligt att skapa riktig kärlek med magi. Kärleksdrycken Amortentia kan bara skapa en stark besatthet och känsla av förälskelse.

Magi och dödenEdit

Precis som kärleken studeras döden i detalj i MysterieavdelningenTrolldomsministeriet. I dödssalen finns en trasig slöja, vilken tros vara en portal mellan de dödas värld och Trollkarlsvärlden.[5] Sirius Black föll genom slöjan i Harry Potter och Fenixorden, efter att ha träffats av Bellatrix Lestranges lamslagningsbesvärjelse.

Det är omöjligt att återuppväckas från de döda (kroppen av en död kan dock återskapas, se Inferius). Man kan också återskapa bilder av döda människor, med hjälp av Uppståndelsestenen eller genom Priori Incantatem, men detta är enbart falska avbilder.

SvartkonsterEdit

Svartkonster är den som är bäst att använda för att åstadkomma mäktig magi, och används mest för att göra fysisk skada på en person. Svartkonster kan användas för att skada, tortera eller döda. De mest kända förbjudna trollformlerna, de så kallade De oförlåtliga förbannelserna är Imperiusförbannelsen (Imperio), där offret hamnar i en trans-liknande situation, och kan lämnas maktlös eller kontrolleras totalt av utövaren av förbannelsen; Cruciatusförbannelsen (Crucio), där ren smärta och fysisk skada framställs; Avada Kedavra, som åstadkommer en omedelbar och smärtlös död, och är näst intill omöjlig att överleva samt svår att blockera med skyddsbesvärjelser då den är mycket kraftig om den utförs korrekt. Effekten på en förbjuden förbannelse varierar efter utövaren.

TrollkarlsvärldenEdit

Trollkarlsvärlden finns parallellt med Mugglarvärlden, och arbetar hårt för att hålla sig hemlig för Mugglare. En del Mugglare känner dock till trollkarlsvärlden, såsom de som är släkt eller bekanta med häxor och trollkarlar, eller andra viktiga personer, som Mugglarnas premiärminister. För de flesta människorna i den magiska världen kan det vara svårt att klä ut sig till Mugglare, ibland tvingas de göra det, och på grund av den lilla vetskapen de har kan män av misstag bära kjol, och skylla på att de köpte den i en Mugglaraffär. De flesta sakerna i den magiska världen är gömda för Mugglare. Annat, som Dementorer, kan inte bli sedda av Mugglare, men de kan känna effekterna av dem.

Magiska förmågorEdit

Nedan listas olika magiska förmågor som inte har med trollformler att göra. Några av dem kan vara medfödda medan några är något man lär sig.

Animagisk förvandlingEdit

En animagus är en trollkarl eller häxa som kan förvandla sig själv till ett djur efter vilja.

Att bli en animagus är mycket svårt, och förvandlingen kan gå hemskt fel. Animagusar har en form som de alltid antar, och formen väljs inte av dem.[6] Djuret reflekterar trollkarlens eller häxans inre natur. Professor McGonagall är kanske den mest kända animagusen i serierna, och redan i det första kapitlet i Harry Potter och de vises sten sitter hon som en katt på en mur utanför familjen Dursleys hus. Sirius Black ses som en svart hund i Harry Potter och fången från Azkaban.

Metamorfmagisk förvandlingEdit

En metamorfmagus är en trollkarl eller häxa som fötts med egenskapen att kunna ändra sitt utseende efter vilja. Endast två sådana karaktärer har medverkat i serierna, och detaljerna om krafterna är okända. Det är känt att det är extremt ovanligt att vara metamorfmagus, och att man föds till en metamorfmagus, till skillnad från animagusar, som blir det efter många års hårt arbete.

Ormviskning (Parsel)Edit

Ormspråk är ormarnas språk. Det anses vanligtvis vara en svartkonst, men Albus Dumbledore hävdar att det inte på något sätt är ondskefullt. Det är väldigt ovanligt att trollkarlar eller häxor talar ormspråk. Det visar sig vara en egenskap man ärver, och inte lär sig. Salazar Slytherins släkt är en av de få släkten som kan prata ormspråk. Harry Potter är en ormviskare, som han fick från Voldemort, då han försökte döda Harry men misslyckades då Harry var en baby, som en av många biprodukter då Voldemort förlorade sina krafter.

Legilimering och OcklumeneringEdit

Legilimering är en magisk egenskap, vilken gör att utövaren kan läsa andras tankar och känslor, eller åtminstone få se glimtar av det. Det skulle kunna förklaras som en magisk form av "tankeläsning", men Severus Snape (som är en mycket begåvad legilimerare) avfärdar det som en drastisk överförenkling. En häxa eller trollkarl med den här egenskapen kan till exempel upptäcka lögner och falskhet hos andra personer men även sätta in falska minnen i andras hjärnor.

VilietjuskraftEdit

Vilietjuskraft är en egenskap som Vilier och ättlingar till Vilier kan ha, såsom Fleur Delacour, vars mormor var fullblodsvilie. Den här egenskapen används för att charmera människor i omgivningen. Den andra delen av en Viliers kraft är att de får klor och näbb när de blir arga och kan slåss mycket vildsint.

Magiskt beskyddandeEdit

Vissa mäktiga magiska varelser, såsom troll, drakar och jättar kan uppnå immunitet gentemot förtrollningar och förhäxningar. Till exempel lamslagningsbesvärjelsen går inte att använda mot Hagrid, som är halvjätte, och därför studsar besvärjelsen bara bort från honom. Det är dock möjligt om man ökar antalet trollkarlar eller häxor som kastar besvärjelsen. Om till exempel sex trollkarlar eller häxor lamslår samtidigt kan även en drake bli lamslagen.

Trollformelliknande effekterEdit

Obrytbar edEdit

Den obrytbara eden är ett gemensamt löfte mellan två eller fler trollkarlar eller häxor. Den måste utföras med ett vittne, en så kallad sammanlänkare. Sammanlänkaren håller de andras trollstavar och binder samman dem med en smal tunga av lysande eld. Den som svurit eden kan bryta den, men det kostar personen livet.

Priori IncantatemEdit

Priori Incantatem, eller den omvända effekten av besvärjelsen, orsakas av mötet mellan två tvillingtrollstavar, vars kärna är samma. Snibbarna på trollstavarna kommer ansluta sig till varandra ned en tjock gyllene "tråd" av energi, och de två trollkarlarna utkämpar duellen med vilja. Förlorarens trollstav kommer då att visa upp skuggor av de Trollformler som den har kastat i omvänd ordning.

TrolldryckerEdit

Trolldrycker bryggs i en kittel med magiska ingredienser. Den flytande vätskan i kitteln kan ha många olika effekter på den som dricker det, allt ifrån att bli starkare till skydd mot eld. Enligt den tidigare läraren i TrolldryckskonstHogwarts, Severus Snape, så är det "vätskor som smyger sig igenom mänskliga ådror och förhäxar förståndet, förleder sinnena" och "till och med korkar igen döden". Hur bra någon är i trolldryckskonst har ingenting att göra med hur bra man allmänt är inom magi, utan det handlar om att tillsätta den exakta mängden ingredienser i den exakta ordningen.

Levande död-brygdenEdit

Den levande död-brygden görs genom att blanda valerianarötter med tillförsel av malörter. Den som dricker den levande död-brygden sätts i en mäktig sömn, som kan pågå under en obestämd tid, därav namnet. Trolldrycken nämns första gången av Snape under Harry Potters allra första Trolldryckskonstlektion i Harry Potter och de vises sten. Den spelar en viktig roll i den sjätte boken, där den är den första trolldrycken som bryggs i Horace Snigelhorns F.U.T.T.-examensklass, där det framgår att trolldrycken innehåller sopoforusbönor och valerianarötter. Då Harry gör trolldrycken, upptäcker Harry halvblodsprinsen, och börjar ta råd av denne. Harry vinner en flaska Felix Felicis då han gör den levande död-brygden, för att den är så bra.

Felix FelicisEdit

Felix Felicis är en tur-dryck. Om man dricker den blir man framgångsrik och tursam. Den ser ut som smält guld och det tar cirka 6 månader att framställa den. Den som dricker det upplever en känsla av att den alltid gör rätt, och elixiret verkat styra en. Om man dricker för mycket av den orsakar den yrsel och farlig självsäkerhet. Det är förbjudet att använda Felix Felicis i samband med sport eller examensprov.

FridsdrogenEdit

Fridsdrogen är en dryck som stillar oro. Den kännetecknas av en glittrande silverånga, och tar ungefär en och en halv timme att tillreda. Den är mycket komplicerad, och om man gör fel kan drycken försänka målet i djup sömn. Drycken förekommer i Harry Potter och Fenixorden under årets första trolldryckslektion.

KärleksdryckEdit

Kärleksdrycker ger en extrem romantisk besatthet istället för ren kärlek, eftersom kärlek inte går att framställas onaturligt. Kärleksdrycker kan döljas i mat och dryck, och de blir starkare ju längre tid de tas. Det finns olika klass på dem. Fred och George Weasley skickar dem i parfymflaskor och hostmedicinflaskor som en del av sin uggleleveransservice. Deras kärleksdrycks effekt beor på hur attraktiv den som ger drycken är och offrets kroppsvikt. Den starkaste kärleksdrycken är Amortentia. Den har ett typiskt pärlemorskimmer och ångan stiger upp i spiraler. Drycken luktar olika för alla, och det luktar alltid som någonting vi tycker om. Första gången man får se den är i Harry Potter och Halvblodsprinsen på lektionen i Trolldryckskonst, då en kittel full av den står på katedern, och bara Hermione Granger känner igen den.

Mandragorans återställande konceptEdit

Mandragorans återställande koncept återställer en förstenad person. Löven från Mandragoraplantan används, och är basen i motgiftet. Brygden är en av Professor Lockmans påhittade färdigheter. Pomona Sprout använder brygden för att återuppliva de som förstenats av basilisk i den andra boken.

Polyjuice-elixirEdit

Polyjuice-elixiret är en dryck som gör så att den som dricker det förvandlas till en annan person under en timmas tid. Trolldrycken står med i boken De kraftigast värkande elixiren, som finns på den Avskilda bokavdelningen.

Den sista ingrediensen i elixiret är en bit (hårstrån är vanligast) av personen man vill förvandlas till. Man kan även lägga i andra delar från personen, t.ex. naglar. Helst ska man inte tillsätta hårstrån från icke-mänskliga varelser, eftersom man då inte förvandlas tillbaka till människa igen. För att bli ett djur bör man istället bli en animagus.

VeritaserumEdit

Veritaserum är en dryck utan färg och doft, och några droppar gör att den som dricker det berättar sina innersta hemligheter. Namnet kommer från latin av veritas 'sanning' och serum 'blodvatten'. Albus Dumbledore använde det på Barty Crouch Jr i den fjärde boken för att fråga ut honom om vad han hade gjort. Det användes också av Dolores Umbridge då hon försökte få Harry Potter att tala om för henne var Albus Dumbledore och Sirius Black befann sig. Harry Potter drack dock inte av teet som hon lagt Veritaserum i, så hennes försök misslyckades. Dessutom hade Severus Snape inte gett henne riktigt Veritaserum, så Harry Potter hade ändå kunnat ljuga. I fjärde boken hotar Snape att droppa ner elixiret i Harrys pumpasaft, efter den andra uppgiften.

WolfsbanetrolldryckEdit

Wolfsbanetrolldrycken (på svenska Stormhattselixiret)är en nyligen (runt 1990) uppfunnen trolldryck, som dricks av varulvar veckan innan de ska förvandlas vid fullmåne, och varulvarna kan då klara sig under fullmånen, utan att tappa kontrollen över sig själv. Den beskrivs som en illasmakande trolldryck, och socker gör den oanvändbar. Den är mycket svår att framställa, och Severus Snape är den enda på Hogwarts som kunde brygga den under Remus Lupins tid på Hogwarts. Lupin behöver trolldrycken för att kunna kontrollera sig själv då han förvandlas till en varulv. Trolldrycken uppfanns av Marcus Belbys farbror/morbror Damocles. Damocles hade Horace Snigelhorn som lärare i Trolldryckskonst. Det är okänt huruvida trolldrycken faktiskt har plantan wolfsbane som bas över huvud taget.

TransportEdit

SpöktransferensEdit

Spöktransferens eller transferens är en magisk form av teleportation, där en trollkarl eller häxa kan försvinna på ett ställe, transferera sig, och dyka upp på ett annat. Det är det vanligaste transportmedlet i Trollkarlsvärlden. Oftast kännetecknas det av ett smällande ljud, vilket kan ha att göra med det hastiga försvinnandet och all luften som omedelbart strömmar till. Det anses dock vara oskickligt att det låter då någon transfererar sig, och de skickliga magikerna kan förflytta sig plötsligt och tyst. Enligt Harry är känslan av att transfereras som att pressas genom en tunn gummislang.

Häxor och trollkarlar får lära sig det först när de börjar närma sig myndig ålder, och får inte göra provet förrän de fyllt sjutton.

FlampulverEdit

  • Den ursprungliga texten, eller delar av texten, till denna artikel kommer från artikeln flampulver

Flampulver är ett magiskt pulver som kastas in i en brasa i en spis som är kopplad till flampulvernätverket. Därpå går personen som vill förflytta sig in i elden och säger högt och tydligt vart den vill förflytta sig. Flampulvret uppfanns av Ignatia Wildsmith. Flampulver kan även användas för kommunikation, då en trollkarl eller häxa sitter på knä framför elden och sticker in huvudet i elden, och säger var den andra personen finns. Huvudet dyker då upp i den andras brasa, och det går att kommunicera.

Flygande mattorEdit

Flygande mattor är en variant av ett transportmedel i trollkarlsvärlden, men de är illegala i England. De är ofta tillverkade i Mellanöstern. Det får plats fler trollkarlar och häxor på flygande mattor än på kvastar, och de är mer bekväma att sitta på.

En gång i tiden var flygande mattor tillåtna i England, men de anses numera vara illegala. Arthur Weasley var involverad i denna lagstiftning eftersom han arbetade på den avdelningen i Trolldomsministeriet. Förbudet är troligen förhållandevis nytt.

FlyttnycklarEdit

Flyttnycklar nämns första gången i Harry Potter och den flammande bägaren. Då ett föremål utsatts för en Portus-förtrollning, transporterar en flyttnyckel en person då den rör vid flyttnyckeln till en bestämd ort. Det är även möjligt att den transporterar till en ort vid en bestämd tid, oavsett om någon rör vid den.

BortförtrollningsskåpEdit

Ett Bortförtrollningsskåp (försvinnandeskåp) är ett skåp, vilket kan användas som transportmedel för den som går in i det. De var populära under tiden då Voldemort och hans anhängare hade stor makt i trollkarlsvärlden. Ett sådant skåp fanns på Hogwarts i Vid-behov-rummet. Det skåpet var trasigt men lagades av Draco Malfoy. I början av den sjätte boken ses han i Borgin och Burkes, och vill ha ett likadant föremål av någonting, men det framgår just då dock inte vad. Han ber även Borgin att laga ett föremål. Det är möjligt att försvinnandeskåpet som finns på Hogwarts gick sönder i den andra boken, då Peeves välter det över Argus Filchs kontor som avledande.

HogwartsexpressenEdit

Huvudartikel: Hogwartsexpressen

Hogwartsexpressen är ett tåg som går mellan London och trollkarlsbyn Hogsmeade. Tåget startar på King's Cross, plattform 9¾, som är osynlig för Mugglare. Ingången är vid pelaren mellan plattform 9 och 10.

NattbussenEdit

Nattbussen är en starkt förtrollad lila buss med tre våningar som transporterar trollkarlar och häxor.

Bussen kör runt och plockar upp de trollkarlar som behöver transport i Storbritannien, och kör dem sedan till platsen de vill till utan någon egentlig tabell som följes. Den dundrar fram genom städerna (Mugglarna kan inte se den) och får allting som kommer i dess väg att hoppa åt sidan istället för att köra runt om. Vid långa distanser gör bussen ett 160 kilometershopp, vilket orsakar skakningar och höga pangande ljud, troligtvis likt transferens. Under dagarna är bussen försedd med stolar, som under nattetid byts ut mot sängar. Chauffören på Nattbussen heter Ernie och konduktören heter Stan (under tiden Harry Potter-böckerna utspelar sig .

KvastarEdit

Kvastar används som transportmedel åt häxor och trollkarlar eller för den några sporter, till exempel den populära sporten Quidditch. Det finns flera olika märken, till exempel Nimbus 2000, Nimbus 2001, Kometen, Spyflugan, Rensoparen och den hittills bästa kvasten av alla: Åskviggen. Kvastar finns även i mindre version för små barn.

TidvändareEdit

Tidvändare gör det möjligt för trollkarlar och häxor att resa i tiden.

Hermione Granger fick en tidvändare av Professor McGonagall i Harry Potter och fången från Azkaban, så hon skulle kunna hinna med alla sina lektioner. Hermione fick inte lov att berätta för någon, inte ens för Harry eller Ron, även då de misstänkte att någonting undanhölls dem, sedan hon ibland varit på två platser samtidigt och dykt upp och försvunnit på märkliga vis och vid underliga tillfällen. I slutet av boken låter Hermione Harry få reda på hemligheten, då de använder tidvändaren för att rädda Sirius Black och Vingfåle. Innan det är dags att ge sig av hem, berättar hon för Ron och Harry att hon har lämnat tillbaka tidvändaren. Hon säger att den höll på att göra henne tokig och att hon inte kommer att klara av ett liknande år, så hon får ett normalt schema följande år.

Se ävenEdit

ReferenserEdit

KällorEdit

Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från engelskspråkiga Wikipedia, tidigare version.

NoterEdit

  1. ^ ”2001: Accio Quote!, the largest archive of J.K. Rowling interviews on the web”. 27 augusti 2008. Arkiverad från originalet den 27 augusti 2008. https://web.archive.org/web/20080827220619/http://www.quick-quote-quill.org/articles/2001/0301-comicrelief-staff.htm. Läst 30 juli 2017. 
  2. ^ History of Magic in North America - Pottermore” (på en). Pottermore. https://www.pottermore.com/collection-episodic/history-of-magic-in-north-america-en. Läst 30 juli 2017. 
  3. ^ Rowling, J.K. (2016). Fantastic beasts and where to find them - The original screenplay 
  4. ^ [a b] ”JKR quotes about "the rules" of Harry Potter's Wizarding World: Accio Quote!, the Largest Archive of J.K. Rowling quotes on the web”. www.accio-quote.org. http://www.accio-quote.org/themes/therules.htm. Läst 30 juli 2017. 
  5. ^ The most mysterious things in the Department of Mysteries - Pottermore” (på en). Pottermore. https://www.pottermore.com/features/most-mysterious-things-in-the-department-of-mysteries. Läst 30 juli 2017. 
  6. ^ Rowling, J.K.. Pottermore Presents: Short Stories from Hogwarts of Heroism, Hardship and Dangerous Hobbies. ISBN 978-1-78110-628-0 

Externa länkarEdit