Trinär (synonymt med ternär), trevärd. Ett trinärt objekt kan inta tre olika tillstånd (-1, 0 och + 1) - något som har använts i bland annat digitala modelljärnvägar som har baserats på Motorolas kommunikationskretsar MC145026, -27 och -28, och i datorsystem i Sovjetunionen.

Se ävenRedigera