Trilateration eller med geodetiskt språkbruk inbindning beskriver en metod för att bestämma skärningspunkten från tre sfäriska ytor givet centrum och radie hos de tre sfärerna.

Planet, z=0, visar 3 sfärcenter, P1, P2, P3; deras x,y koordinater; och de 3 sfär radierna, r1, r2, r3. Två skärningspunkter av de tre sfärytorna är direkt framför och direkt bakom den punkt bestämd i intersektionerna i z=0 planet.

Mer generellt innebär trilateration metoder för bestämning av absoluta eller relativa positioner av punkter genom mätning av avstånd, genom att använda geometri hos sfärer eller trianglar.[1][2][3][4] I kontrast till triangulering involverar det inte mätning av vinklar.

Trilateration används huvudsakligen inom lantmäteri och navigation, inklusive globala satellitnavigationssystem (GNSS) som till exempel Galileo och GPS.

Se ävenRedigera

ReferenserRedigera