Tribun kan avse:

Se ävenRedigera

  • Tribunal – en domstol som skapats för ett speciellt ändamål