Triboluminiscens

optiskt fenomen
Triboluminescence of L-Nicotin salicylat.JPG

Triboluminiscens (förr även triboluminescens) är ett optiskt fenomen i vilket ljus genereras genom att asymmetriska bindningar i en (anisotrop) kristall bryts när materialet skrapas, krossas eller gnids. Detta är en variant av luminiscens; termen kommer från grekiskans tribein (att gnugga) och latinets lumen (ljus).

Se ävenRedigera

Externa länkarRedigera