Trehörningsjö socken

socken i Ångermanland

Trehörningsjö socken i Ångermanland ingår sedan 1971 i Örnsköldsviks kommun och motsvarar från 2016 Trehörningsjö distrikt.

Trehörningsjö socken
Socken
Trehörningsjö kyrka 11.JPG
LandSverige
LandskapÅngermanland
KommunÖrnsköldsviks kommun
Bildad1872 och 1885
Area295 kvadratkilometer
Upphov tillTrehörningsjö landskommun
Trehörningsjö församling
MotsvararTrehörningsjö distrikt
TingslagÅngermanlands norra domsagas tingslag (–)
Själevads och Arnäs domsagas tingslag ()
Arnäs tingslag (–)
Karta
Trehörningsjö sockens läge i Västernorrlands län.
Red pog.svg
Trehörningsjö sockens läge
i Västernorrlands län.
Koordinater63°41′50″N 18°48′51″Ö / 63.69722222°N 18.81416667°Ö / 63.69722222; 18.81416667
Koder, länkar
Sockenkod2504
Namn (ISOF)lista
Kulturnavlänk
Hembygds-
portalen
Trehörningsjö distrikt
Redigera Wikidata

Socknens areal är 294,80 kvadratkilometer, varav 266,00 land[1] År 2000 fanns här 570 invånare[2]. Tätorten och kyrkbyn Trehörningsjö med sockenkyrkan Trehörningsjö kyrka ligger i socknen.

Administrativ historikRedigera

Trehörningsjö socken har sitt ursprung i ett kapellag inom Gideå socken och Trehörningsjö kyrka stod färdig 1836. Frågan om anställande av en kapellpredikant väcktes 1856. Detta förslags avslogs av kungliga brevet den 6 februari 1857 men kort därefter ändrades beslutet och det bestämdes att Trehörningsjö skulle få en kapellpredikant. Något år senare anslog riksdagen 1859–1860 en summa av 4 500 riksdaler till inköpet av ett boställe för denne.[3] Anslag till köpet för bostället åt kapellpredikanten beviljades genom kungligt brev den 29 december 1860 och 1865 ansågs Trehörningsjö kapellförsamling som färdigbildad av landshövdingen i Västernorrlands län.[4] Statistiska centralbyrån angav att Trehörningsjö bildade en från Gideå skild församling sedan år 1865, och kallar Trehörningsjö för ett annex.[5] Skatteverket anger årtalet för församlingens bildande som 1872, också som en annexförsamling.[6]

I kommunalt hänseende kvarstod socknen i Gideå landskommun, bildad 1 januari 1863 genom kommunreformen 1863, fram till 1 januari 1885, då den utbröts för att bilda Trehörningsjö landskommun.[7] Landskommunen uppgick 1971 i Örnsköldsviks kommun.[2] Församlingen uppgick 1 januari 2014 i Gideå-Trehörningsjö församling.[8]

1 januari 1885 (enligt beslut den 18 januari 1884) utbröts Trehörningsjö ur Gideå jordebok för att bilda en egen jordebokssocken.[9]

1 januari 2016 inrättades distriktet Trehörningsjö, med samma omfattning som församlingen hade 1999/2000.

Socknen har tillhört fögderier, tingslag och domsagor enligt vad som beskrivs i artikeln Ångermanland. De indelta båtsmännen tillhörde Andra Norrlands andradels båtsmanskompani.[10][11]

GeografiRedigera

Trehörningsjö socken ligger norr om Örnsköldsvik kring övre Husån. Socknen har odlingsbygd vid vattendragen och är i övrigt bergig sjörik skogsbygd med höjder som når 505 meter över havet.[12][13][1]

Socknen genomkorsas av Norra stambanan på dess sträckning mellan Mellansel och Vännäs. Trehörningsjö station var förr en viktig knutpunkt i bygden.

Geografisk avgränsningRedigera

Trehörningsjö sockens nordligaste punkt ligger vid Malbergsmyran strax norr om berget Malbergsliden (350 m ö.h.). Här ligger ett "tresockenmöte" mellan Trehörningsjö, Björna och Bjurholms socknar. I väster avgränsas Trehörningsjö socken helt av Björna socken. I norr, på en sträcka av cirka sju kilometer österut från Malbergsmyran, gränsar socknen mot Bjurholms socken i Bjurholms kommun.

Vid Önskasjöliden (265 m ö.h.) ligger "tresockenmötet" Trehörningsjö-Bjurholm-Nordmaling. Från denna punkt gränsar socknen i norr och nordost mot Nordmalings socken i Nordmalings kommun.

I denna nordliga del av socknen ligger Önskasjön (202 m ö.h.). I närheten av sjön ligger bebyggelse i form av torp vid Önskaklubben, Korsnäset, Åviken. Söder om sjön ligger byn Önskanäset, gårdarna Önskemålet samt Herrbergsliden samt österut byn Norra Nordsjö. På gränsen mot Björna socken ligger ett berg som heter Nördberget (495 m ö.h.). Socknens nordöstra "gränsknä" vid Hitstenberget ligger cirka 2 km väster om tätorten Norrfors invid Norra stambanan i Nordmalings socken.

Strax väster om Västansjöberget kommer stambanan norrifrån in i socknen. Från detta berg går gränsen mot Nordmaling söderut över Nörd-Ängesberget och Brånaberget fram till Lill-Ersmyran öster om Långviken av Yttre Lemesjön (162 m ö.h.). Här ligger "tresockenmötet" Trehörningsjö-Nordmaling-Gideå. Från denna punkt och västerut avgränsas socknen söderut av Gideå socken. Denna del av Trehörningsjö socken präglas av Inre Lemesjön (170 m ö.h.), vid vars västsida samhället Trehörningsjö ligger samt av norra delen av Yttre Lemesjön. Mellan de två sjöarna ligger byn Lemesjö med bygdegård. Båda sjöarna är delar av Husåns vattensystem. Husån avvattnar även Önskasjön, Trehöringsjötjärnen (177 m ö.h.) samt Trehörningsjön (176 m ö.h.). Vid den sistnämndas västra ände ligger byn Inre Tehörningsjö och norr om sjön ligger Trehörningsjö kyrkby. Trehörningsjö tätort ligger cirka 2 km öster om kyrkan.

I socknens västra del ligger byarna Högbrännan, Kantsjö samt Djuptjärn. Området avvattnas av Kantsjöbäcken till Trehörningsjön.

I socknens sydvästra delar ligger byarna Grundsjö samt Långvattnet. Vid den sistnämnda ligger sjön Långvattnet (169 m ö.h.) samt Ökvattnet. Norr om Långvattnet kommer stambanan in söderifrån. Landsvägen mellan Långviksmon och Trehörningsjö passerar genom Långvattnets by.

Som ovan angivits gränsar socknen i väster mot Björna socken. Trehörningsjö sockens sydligaste punkt ligger vid berget Malklippen . Här ligger "tresockenmötet" Trehörningsjö-Björna-Gideå. Härifrån via Klubbkullen till Lill-Ersmyran gränsar socknen på en sträcka av cirka 20 km mot Gideå socken i söder.

FornlämningarRedigera

Man har funnit cirka 15 boplatser från stenåldern och dess fångstkultur. Det finns även fångstgropar. Man har funnit en skida från bronsåldern.[12][13][14][15]

NamnetRedigera

Namnet (1795 Trehörningsiö) kommer från kyrkbyn som ligger vid sjön med samma namn som har tre vikar.[16][13]

Se ävenRedigera

ReferenserRedigera

NoterRedigera

 1. ^ [a b] Svensk Uppslagsbok andra upplagan 1947–1955: Trehörningsjö socken
 2. ^ [a b] Harlén, Hans; Harlén Eivy (2003). Sverige från A till Ö: geografisk-historisk uppslagsbok. Stockholm: Kommentus. Libris 9337075. ISBN 91-7345-139-8 
 3. ^ (PDF) Bidrag till Sveriges officiela statistik. H) Kongl. Maj:ts Befallningshafvandes femårsberättelser. Landshöfdinge-embetets uti Westernorrlands län underdåniga berättelse för åren 1856–1860.. Stockholm: Statistiska centralbyrån. 1862. sid. 41. http://www.scb.se/H/BISOS%201851-1917/BISOS%20H%20Fem%C3%A5rsber%C3%A4ttelser/Fem%C3%A5rsber%C3%A4ttelser%20V%C3%A4sternorrlands%20l%C3%A4n%201856-1905%20%28BISOS%20H%29/Befallningshavandes-femarsberattelser-H-Vasternorrlands-lan-1856-1860.pdf. Läst 28 juli 2015 
 4. ^ (PDF) Bidrag till Sveriges officiela statistik. H) Kongl. Maj:ts Befallningshafvandes femårsberättelser. Landshöfdinge-embetets uti Wester-Norrlands län underdåniga berättelse för åren 1861–1865.. Stockholm: Statistiska centralbyrån. 1867. sid. 2. http://www.scb.se/H/BISOS%201851-1917/BISOS%20H%20Fem%C3%A5rsber%C3%A4ttelser/Fem%C3%A5rsber%C3%A4ttelser%20V%C3%A4sternorrlands%20l%C3%A4n%201856-1905%20%28BISOS%20H%29/Befallningshavandes-femarsberattelser-H-Vasternorrlands-lan-1861-1865.pdf. Läst 28 juli 2015 
 5. ^ (PDF) Bidrag till Sveriges officiela statistik. A) Befolkningsstatistik Statistiska centralbyråns underdåniga berättelse för år 1870. Andra afdelningen: innehållande Folkmängden den 31 december 1870 inom serskilda administrativa, judiciela och kyrkliga områden, samt efter kön, civilstånd och hushåll eller matlag, jemte vigda par, lefvande födde och aflidne, 1861—1870, församlingsvis.. Stockholm: Statistiska centralbyrån. 1873. sid. 97. http://www.scb.se/H/BISOS%201851-1917/BISOS%20A%20Befolkning%201851-1910/Befolkning-A-1870-andra.pdf. Läst 2 februari 2015  Arkiverad 5 mars 2016 hämtat från the Wayback Machine.
 6. ^ ”Förteckning (Sveriges församlingar genom tiderna)”. Skatteverket. 1989. http://www.skatteverket.se/privat/folkbokforing/omfolkbokforing/folkbokforingigaridag/sverigesforsamlingargenomtiderna/forteckning.4.18e1b10334ebe8bc80003999.html. Läst 17 december 2013. 
 7. ^ Bidrag till Sveriges officiela statistik. U) Kommunernas fattigvård och finanser. XII. Statistiska centralbyråns underdåniga berättelse för år 1885.. Stockholm: Statistiska centralbyrån. 1887. sid. 2. http://www.scb.se/Grupp/Hitta_statistik/Historisk_statistik/_Dokument/BISOS_U/1881-1890/Kommunernas%20fattigvard%20och%20finanser%20U%20Historisk%20statistik%201880-talet%201885.pdf. Läst 28 juli 2015 
 8. ^ ”Församlingar”. Statistiska centralbyrån. https://www.scb.se/hitta-statistik/regional-statistik-och-kartor/regionala-indelningar/forsamlingar/. Läst 20 december 2020. 
 9. ^ (PDF) Bidrag till Sveriges officiella statistik. A. Befolkningsstatistik Statistiska centralbyråns underdåniga berättelse för år 1890. Andra afdelningen: Areal och folkmängd för särskilda administrativa, judiciela och ecklesiastika områden jämte uppgifter om främmande trosbekännare. Stockholm: Statistiska centralbyrån. 1894. sid. 71. http://www.scb.se/H/BISOS%201851-1917/BISOS%20A%20Befolkning%201851-1910/Befolkning-A-1890-andra.pdf. Läst 2 oktober 2014  Arkiverad 3 december 2013 hämtat från the Wayback Machine.
 10. ^ Adm historik för Trehörningsjö socken (Klicka på församlingsposten). Källa: Nationella arkivdatabasen, Riksarkivet.
 11. ^ Om Norrlands båtsmanskompani
 12. ^ [a b] Sjögren, Otto (1935). Sverige geografisk beskrivning del 5 Örebro, Västmanlands, Kopparbergs län och Norrlandslänen. Stockholm: Wahlström & Widstrand. Libris 9942 
 13. ^ [a b c] Nationalencyklopedin
 14. ^ Fornlämningar, Statens historiska museum: Trehörningsjö socken
 15. ^ Fornminnesregistret, Riksantikvarieämbetet: Trehörningsjö socken Fornminnen i socknen erhålls på kartan genom att skriva in sockennamn (utan "socken") i "Ange geografiskt område"
 16. ^ Mats Wahlberg, red (2003). Svenskt ortnamnslexikon. Uppsala: Institutet för språk och folkminnen. Libris 8998039. ISBN 91-7229-020-X. https://isof.diva-portal.org/smash/get/diva2:1175717/FULLTEXT02.pdf 

Externa länkarRedigera