Tredje kolerapandemin

världsomspännande kolerapandemi 1846–1860

Den tredje kolerapandemin, också känd som den Asiatiska kolerapandemin eller den Asiatiska koleran var en pandemi av kolera som ägde rum mellan år 1846 till 1860.[1] Den är känd som den tredje av flera kolerapandemier som ägde rum i Asien och Europa under 1800- och 1900-talet, och den föregicks av den andra kolerapandemin och följdes av den fjärde kolerapandemin. Pandemin började i Indien och spred sig därifrån genom Sydvästasien till Kina och Japan, och genom Mellanöstern till Europa och USA. Under denna pandemi konstaterades, under utbrottet 1854 i Broad Street i London, att smittspridningen berodde på bristande hygien, vilket ledde till ett genombrott i hygien och dess betydelse för allmän hälsa och stadsplanering.

Tredje kolerapandemin
Världsomspännande kolerapandemi 1846–1860 Redigera
Fedotov cholera.jpg
Pandemi, koleraepidemi Redigera
KronologiFörsta kolerapandemin
Andra kolerapandemin

Tredje kolerapandemin Redigera

Fjärde kolerapandeminin
Femte kolerapandemin
Sjätte kolerapandemin Redigera
Start­da­tum1846 Redigera
Slutdatum1860 Redigera
Orsakkolera Redigera
Har del(ar)koleraepidemin i Stockholm 1853, Koleraepidemin i Köpenhamn 1853 Redigera

ReferenserRedigera

  1. ^ Hayes, J.N. (2005). Epidemics and Pandemics: Their Impacts on Human History. Santa Barbara, CA: ABC-CLIO