Tredingstak kallas ett innertak som är tredelat, där mittpartiet är horisontellt och sidopartierna sluttar nedåt. Materialet är vanligtvis trä och sidopartierna brukar följa yttertakets lutning. En specialvariant av tredingstak är klöverbladstak som har ett treklöverformigt tvärsnitt.

Tredingstak i Kyrkhults kyrka.

LitteraturRedigera

  • Ahlstrand, Jan Torsten; Eriksson Torkel, Waldhör Ivo (1976) (på flera språk). Arkitekturtermer: lexikon över svenska, engelska, tyska och franska arkitektur- och stadsplanetermer : med engelskt, tyskt och franskt register (2., [revid.] uppl.). Lund: Studentlitt. Libris 7275729. ISBN 91-44-02852-0