Traxx eller TRAXX är en serie fyraxliga lok från tillverkaren Bombardier (f d Henschel, Kassel). Traxx är en förkortning och står för "locomotives platform for Transnational Railway Applications with eXtreme fleXibility". De flesta lok i familjen är ellok, både ensystems- och flersystemslok, men även diesellok finns. Loken är främst avsedda att användas i medeltunga gods- och persontåg.

Traxx
Hector rail 241.JPG
241 från Hector Rail i Sverige
FordonstypLinjelok
Tillverkningsårfrån 1997
TillverkareTyskland Bombardier
AxelföljdBo'Bo'
Spårvidd1 435 mm (normalspår)
DrivmedelElektricitet eller diesel
Strömsystem15 kV 16,7 Hz eller
15 kV 16,7 Hz + 25 kV 50 Hz
Effekt4 200–5 600 kW (el) eller 2 200 kW (diesel)
Största tillåtna hastighet140–160 km/h
Tjänstevikt82-85 t
OperatörerSverige Hector Rail
Sverige Green Cargo
Sverige Peterson Rail AB
Danmark Railion Scandinavia
Norge Cargonet
Tyskland Deutsche Bahn AG
Schweiz SBB och BLS
Italien Trenitalia
Luxemburg CFL
Spanien RENFE
Green Cargo Re 1436 i Hagalunds bangård 2010

Traxx-loken har tvåaxliga, spårvänliga boggier av type Flexifloat (började att levereras redan under 1970-talet) och drivmotorer av asynkrontyp (underhållsfria).

I Sverige används Traxx-loket av ett flertal operatörer: MTAB (Malmbanan, f d SJ), Hector Rail, Cargonet, Railion (f d DSB), TX Logistik, Peterson Rail AB, Skandinaviska Jernbanor och Green Cargo (f d SJ).

BakgrundRedigera

Under mitten av 1970-talet lanserade den västtyska lokindustrin planerna på en ny generation snabba (200+ km/h), fyraxliga ellok som skulle klara att dra såväl tunga gods- som persontåg. Startpunkten i denna utveckling var det västtyska elloket E120 (nuvarande beteckning 120.1), som i sin tur baserade sin elektriska utrustning med asynkronmotorer från det västtyska prototyploket DE 2500.

Under slutet av 1980-talet, när järnridån föll, började även den tyska lokindustrin att stöpas om. Den tidigare konstellationen Siemens/AEG/BBC (elektrisk utrustning) och Krauss-Maffei/Henschel/Krupp (mekanisk utrustning) slogs ihop till två hus; Siemens (f d Krauss Maffei) och ABB (f d Henschel). Senare renodlades tillverkningen och utvecklingen av kostnadsskäl så att Siemens är en dominerande loktillverkare och kanadensiska Bombardier är en annan (f d ABB/Henschel).

Att dra såväl tunga godståg som snabba persontåg hade visserligen prövats tidigare i Västtyskland, bland annat med det sexaxliga snabbtågsloket E103 (nuvarande beteckning 103.1) men motorernas borstar tog mycket stryk av de höga strömmarna som gick igenom dem, och försöken fick därför avbrytas. Asynkronmotorer har inte borstar, och denna teknik gör det möjligt att belasta drivmotorerna på ett helt nytt sätt.

Att dra gods- och persontåg från Sverige till Tyskland har under en lång tid varit problematiskt eftersom det danska fjärrtågsnätet, fram till början av 1980-talet, saknade kontaktledning. Dessutom gick en stor del av tågtrafiken inom Danmark via färja; ofta blev godstågen stående i färjelägena under en lång tid. Högljudda lokala protester försvårade också för den genomgående fjärrtrafiken, man ville inte ha bullrande tågtrafik, främst under nattetid. Detta gällde särskilt på sträckan Helsingör—Köpenhamn.

En första åtgärd var att introducera en godstågsfärja mellan Helsingborg och Köpenhamn, men många problem kvarstod. När så Danmark äntligen beslutade sig för att elektrifiera en del av sträckan så valde den danska statsjärnvägen (DSB) en kontaktledningsspänning (25 kV 50 Hz) som varken Tyskland eller Sverige hade. Under 1997 blev dock Stora Bält-förbindelsen klar (Lilla Bält-förbindelsen blev klar redan 1935) för tågtrafik och 2000 blev Öresundsförbindelsen klar. Det gick med andra ord att köra godståg hela vägen – utan färja – från Hallsbergs rangerbangård till Maschens rangerbangård (strax utanför Hamburg i Tyskland). Men loken måste klara både 15 kV och 25 kV kontaktledningsspänning, dessutom med olika frekvens (lägre frekvens, som Tyskland och Sverige har, kräver tyngre transformatorer än den danska). Utöver detta så har de tre länderna olika signalsystem.

Under 1997 beställde så DSB 13 stycken sexaxliga ellok från Siemens (beteckning EG 3100) med en maximal startdragkraft på 400 kN, topphastigheten 140 km/h, och en maximal kontinuerlig effekt på 6,5 MW. Dessa klarar att köra hela vägen mellan Hallsberg och Maschen, via Öresundsförbindelsen och såväl Stora som Lilla Bält. De får dock inte dra persontåg, då tågvärmeledning saknas.

Traxx-loken, som har sitt ursprung i DE2500-loket vad gäller boggier (Flexifloat) och drivmotorer (asynkron), utvecklades av BBC (elutrustning) och Henschel (mekanisk del). Senare har tysk järnvägsindustri stöpts om och ägarna har bytts ut; Henschel är numera en del av kanadensiska Bombardier och BBC är numera en del av ABB. Siemens å sin sida har sålt en del av sin tidigare tillverkare av den mekaniska delen (Krauss-Maffei, München) och har samtidigt stärkt sina positioner i Österrike (Taurus-loken).

241Redigera

241 är Hector Rails beteckning på Traxx-loken. De är utrustade för trafik i Sverige, Danmark och Tyskland och klarar därför två olika kontaktledningsspänningar och tre signalsystem (ATC). Operatören Hector Rail har använt loken i trafik sedan 2008.

ReRedigera

Re är den svenska godstågsoperatören Green Cargos (f d SJ gods) beteckning på lok ur Traxx-familjen.

16 st Re-lok var beställda under januari 2008,[1][2] alla ska levereras under första halvåret 2010.[3]Två stycken levererades under januari 2010.

Alla Re-lok är numera levererade till Green Cargo. Re-loken är återinsatta i SSAB-trafiken sedan juni 2011. Från 2019 har Mb-lok börjat ta över den trafiken.

Sex Re-lok är anpassade så de kan gå genom Danmark till Tyskland. De kallas littera Br.[4] På tyska är Br annars en förkortning för Baureihe, det tyska ordet för littera.

OperatörerRedigera

Lok ur Traxxfamiljen används idag av följande operatörer:

Utöver dessa lok räknar loktillverkaren Bombardier även en del andra lok till Traxx- familjen, trots att de skiljer sig kraftigt från Traxx. Däribland kan Ioreloken på Malmbanan räknas.

 
Re 485 från schweiziska BLS

Översikt svenska TraxxRedigera

Traxx-lok i Sverige
241 Re
Allmänt
Operatör Hector Green Cargo
Tillverkningsår 2007–2009 Från och med 2010
Antal tillverkade 10 + 2 st 22 st
Tillv mek del Bombardier Bombardier
Tillv mek del ABB ABB
Axelföljd Bo'Bo' Bo'Bo'
Vikt 84 t 84 t
Stax xx,x t xx,x t
Max dragkraft 300 kN 300 kN
Sth 140 km/h 140 km/h
Korg
Lös 18 900 mm 18 900 mm
Boggiavstånd 10 400 mm 10 400 mm
Höjd fälld strömavtagare 4 280 mm 4 280 mm
Korgbredd 2 980 mm 2 980 mm
Koppeltyp skruvkoppel skruvkoppel
Utvändig yta slät plåt slät plåt
Utvändig färg grå/röd ljusgrön
Boggier
Spårvidd 1 435 mm 1 435 mm
Axelavstånd 2 600 mm 2 600 mm
Hjuldiameter-nytt 1 250 mm 1 250 mm
Primärfjädring spiral spiral
Sekundärfjädring spiral spiral
Broms skiv-/regenerativ skiv-/regenerativ
Boggivikt (okänd) (okänd)
Min horisontell kurvradie (okänd) (okänd)
Elutrustning
Kontaktledningsspänning 15 & 25 kV 15 & 25 kV
Kontaktledningsfrekvens 16 2/3 & 50 Hz 16 2/3 & 50 Hz
Max kont effekt 5,6 MW 5,6 MW
Max kontinuerlig elbromseffekt x,x MW x,x MW
Drivmotorbeteckning xxx xxx
Max tågvärmeeffekt 1 kW 1 kW

Externa länkarRedigera

  1. ^ Green Cargo köper starka godstågslok Arkiverad 4 mars 2016 hämtat från the Wayback Machine.
  2. ^ Nya lok ger renare transporter på "stålpendeln"
  3. ^ http://postvagnen.com/forum/index.php?id=188657
  4. ^ 119/185/241/Br/Re