Transportföretagen, tidigare TransportGruppen, är en samarbetsorganisation för arbetsgivar- och branschförbund inom transportnäringen, inklusive motor- och petroleumbranscherna. Sedan 2008 består Transportföretagen av åtta förbund och samlar cirka 10 600 medlemsföretag med nästan 169 000 anställda. Transportföretagen är en förbundsgrupp inom Svenskt Näringsliv.

HistorikRedigera

Transportföretagen bildades 1992 av Biltrafikens, Motorbranschens och Petroleumbranschens Arbetsgivareförbund. Vid denna tid slogs många förbund inom Svenska Arbetsgivareföreningen samman för att på så sätt få ökad styrka gentemot sina fackliga motparter. Med ett samägt servicebolag kunde de tre transportförbunden också samordna resurser och kompetens, och få en flexibel och effektiv verksamhet. 1997 tillkom Bussarbetsgivarna genom en avknoppning från Biltrafikens Arbetsgivareförbund. Senare anslöt sig även Förbundet Sveriges Hamnar och Flygarbetsgivarna (sedan 2011 Svenska FlygBranschen). År 2000 bildades Sjöfartens Arbetsgivareförbund och anslöt sig till Transportföretagen. Det åttonde och senaste förbundet, Transportindustriförbundet, tillkom vid årsskiftet 2008 och 2014 gick blev Bussarbetsgivarna Sveriges Bussföretag då Svenska Bussbranschen gick in i förbundet. När organisationen bildades hette den TransportGruppen men i juni 2015 bytte den namn till Transportföretagen - ett för organisationen tydligare namn.

MedlemmarRedigera

Förbunden samverkar och agerar under eget namn. Verksamheten spänner över ett brett fält och omfattar arbetsrätt, lönebildning, kollektivavtal, EU-samarbete, utbildnings-, kompetensutvecklings- och arbetsmarknadsfrågor samt, i något fall, branschfrågor. Transportföretagen har även näringspolitiska frågor på agendan. Detta arbete syftar till att lyfta fram transportnäringens betydelse för människor, företag och samhälle, att folkbilda.

LedningRedigera

 
Maria Nygren, 2011

Transportföretagens verkställande direktör var Mattias Dahl men i slutet av 2019 så började Marcus Dahlsten som verkställande direktör. Vice VD är Anders Norberg.

Externa länkarRedigera