Öppna huvudmenyn

Transitivt verb

(Omdirigerad från Transitiv)

Ett transitivt verb är inom grammatik ett verb som kan ha ett eller flera objekt. Inte alla verb kan utföras på ett objekt, men transitiva verb är grupperingen för verben som kan det. Exempel på fraser med transitiva verb, där de användbara objekten markerats i fetstil:

  • Jag tar en kopp kaffe.
  • Jag målar huset
  • Jag plöjer åkern.

Prövar man i stället ett intransitivt verb, som är motsatsen, ser man genast att det blir problem att lägga till ett objekt:

  • Jag somnar —
  • Jag springer —

Bestämningen till ett transitivt verb kallas objekt. När det handlar om flera objekt talar man om direkt objekt (även ackusativobjekt) och indirekt objekt (även dativobjekt). Exempel på fraser med två objekt istället för ett:

  • Kassörskan gav växeln (dir.) till honom (indir.)
  • Han lånade vännen (indir.) hundra kronor (dir.)

Se ävenRedigera