Transgender är ett begrepp som i Sverige används om personer som identifierar sig med det kön som enligt en dikotom könsuppdelning är motsatt deras kroppsliga (under förutsättning att personen inte är intersexuell) för att beskriva sig själva, alternativt som ett friare begrepp för personer som i sitt leverne uttrycker en sådan könsidentitet.[källa behövs] Hur mycket en person som är transgender väljer att uttrycka sin könsidentitet, kan variera från att till exempel vara fysiskt man och klä sig i manskläder och uppträda i någon sorts mansroll men känna sig som tjej och vara öppen med vänner om det, till att klä sig och uttrycka sig så långt man kan som det kön man ser sig som.

Vladimir Luxuria, italiensk skådespelare och före detta parlamentsledamot, lever som kvinna utan medicinsk behandling. Luxuria beskriver sig som transgender, men menar sig egentligen inte uppleva sig som vare sig man eller kvinna.

Transgender är ett av de sätt att förhålla sig till könsidentitet som ofta inryms i begreppet transperson, och förkortas ofta till TG.[1] Att vara transgender är inte i sig en könsidentitet, det är ett begrepp för att beskriva hur ens könsidentitet, man eller kvinna, förhåller sig till ens kroppsliga gestalt och ens sociala omgivning.[källa behövs] Transgender som identitetsbegrepp har letat sig in i svenskan sedan förmodligen sent nittiotal,[källa behövs] men personer som skulle kunnat beskriva sig som transgender har förmodligen alltid funnits,[källa behövs] eller åtminstone så länge som människor varit medvetna om kön på ett begreppsligt plan.

Språklig oklarhetRedigera

"Transgender" är inlånat från det engelska begreppet transgender, som däremot i engelskt språkbruk inte används som i svenskan. I svenskspråkiga sammanhang används det oftast i enlighet med den svenskspråkiga betydelsen ovan, men i engelskan motsvarar det oftare det svenska begreppet transperson, det vill säga som ett paraplybegrepp för flera olika sätt att avvika från normen när det gäller hur man förhåller sig till den könsidentitet eller det könsuttryck som förväntas av omgivningen, och inrymmer då bland annat transvestiter, ickebinära och transsexuella. För att förtydliga att det rör sig om en enskild identitet, inte ett paraplybegrepp, används ibland på svenska uttrycket transgenderist.

Det blir inte enklare av att det i engelskan förekommer att man skriver "transgender" eller "transgendered" och menar ungefär samma enskilda identitet som det svenska uttrycket transgender/transgenderist omfattar. I allmänhet framgår det dock av sammanhanget vilken betydelse som avses, oavsett hur ordet stavas.

Se ävenRedigera

KällorRedigera

NoterRedigera

Externa länkarRedigera