Trades Union Congress (TUC) är en sammanslutning av 50 fackliga organisationer i Storbritannien som totalt organiserar omkring 5 600 000 medlemmar (2016).

Dess historia går tillbaka till UK Association of Organised Trades som bildades 1866 i Sheffield.